Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795

B4 - DGU 24.777

Analyser for B4 - DGU 24.777

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/02 2020 0,012
Anioner, total 4,55 meq/l 16/02 2004
Calcium (Ca) 68,0 mg/l 20/02 2020 67,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 20/02 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 20/02 2020 38,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 20/02 2020 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 196 >= 100 mg/l 20/02 2020 196
Hrdhed, total 10,0 grader dH 16/02 2004
Inddampningsrest 300 mg/l 30/06 2016 270
Kalium 1,10 mg/l 20/02 2020 1,00
Kationer, total 4,26 meq/l 16/02 2004
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 >= 30,0 mS/m 20/02 2020 47,0
Magnesium (Mg) 6,90 mg/l 20/02 2020 6,90
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 20/02 2020 18,0
Nitrat (NO3) 6,00 <= 50,0 mg/l 20/02 2020 4,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/02 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,720 <= 4,00 mg/l 20/02 2020 0,680
Oxygen/Iltindhold 4,10 mg/l 20/02 2020 6,20
pH 7,50 >= 7,00 pH 20/02 2020 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 20/02 2020 0,020
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 20/02 2020 25,0
Temperatur 8,50 grader C 20/02 2020 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/02 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/02 2020 < 0,005
Farve Rdlig 16/02 2004 Ikke oplyst
Smag Salt 16/02 2004 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009
Kimtal 22Gr. 17,0 < 200 antal/ml 03/02 2009
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 2009
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/02 2004
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,064 <= 0,100 μg/l 20/02 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/04 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/03 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,410 <= 5,00 g/l 20/02 2020 0,850
Barium (Ba) 4,00 g/l 20/02 2020 8,00
Bor (B) 4,70 <= 1000 g/l 20/02 2020 15,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 20/02 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,580 <= 20,0 g/l 20/02 2020 1,40
Strontium 81,0 g/l 20/02 2020
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/02 2004
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/02 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/04 2008
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/02 2020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
1,2-Dibromethane < 0,010 g/l 20/02 2020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 20/02 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 20/02 2020
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 20/02 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 20/02 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/02 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66