Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795

B1 - DGU 24.775

Analyser for B1 - DGU 24.775

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 02/06 2022 0,006
Calcium (Ca) 71,0 mg/l 02/06 2022 71,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 02/06 2022 < 2,00
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 02/06 2022 34,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 02/06 2022 0,170
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 196 >= 100 mg/l 02/06 2022 192
Inddampningsrest 300 mg/l 25/04 2018 340
Kalium 1,30 mg/l 02/06 2022 1,30
Konduktivitet (ledningsevne) 48,0 <= 250 mS/m 02/06 2022 52,0
Magnesium (Mg) 6,90 mg/l 02/06 2022 7,00
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 02/06 2022 16,0
Nitrat (NO3) 21,0 <= 50,0 mg/l 02/06 2022 22,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 02/06 2022 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,660 <= 4,00 mg/l 02/06 2022 0,590
Oxygen/Iltindhold 5,30 mg/l 02/06 2022 4,20
pH 7,70 >= 7,00 pH 02/06 2022 7,30
Phosphor, total-P 0,016 <= 0,150 mg/l 02/06 2022 0,013
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 02/06 2022 33,0
Temperatur 8,40 grader C 02/06 2022 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/06 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/06 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 03/02 2009
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 2009
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/06 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,055 <= 0,100 g/l 02/06 2022 0,062
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 02/06 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 02/06 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 06/12 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,011 <= 0,100 g/l 02/06 2022 0,014
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/06 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,020 <= 0,100 μg/l 02/06 2022 < 0,020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/06 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 04/03 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/06 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/06 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,550 <= 5,00 g/l 02/06 2022 0,560
Barium (Ba) 15,0 g/l 02/06 2022 14,0
Bor (B) 16,0 <= 1000 g/l 02/06 2022 17,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 02/06 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,990 <= 20,0 g/l 02/06 2022 0,990
Strontium 210 g/l 02/06 2022 190
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/05 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/06 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
1,2-Dibromethane < 0,010 g/l 06/12 2018
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 02/06 2022 < 0,010
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 02/06 2022 < 0,010
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2022 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 02/06 2022 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/06 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66