Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795

B7 - DGU 24.744

Analyser for B7 - DGU 24.744

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,043 <= 0,050 mg/l 10/05 2021 0,039
Calcium (Ca) 58,0 mg/l 10/05 2021 62,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 10/05 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 10/05 2021 24,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 10/05 2021 0,240
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 201 >= 100 mg/l 10/05 2021 202
Inddampningsrest 210 mg/l 21/09 2017 270
Kalium 1,60 mg/l 10/05 2021 1,60
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 >= 30,0 mS/m 10/05 2021 42,0
Magnesium (Mg) 7,00 mg/l 10/05 2021 7,40
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 10/05 2021 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 10/05 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/05 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,270 <= 4,00 mg/l 10/05 2021 0,580
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 10/05 2021 0,400
pH 7,40 >= 7,00 pH 10/05 2021 7,40
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 10/05 2021 < 0,010
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 10/05 2021 12,0
Temperatur 8,50 grader C 10/05 2021 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,140 <= 0,200 mg/l 10/05 2021 0,190
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/05 2021 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2009
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/02 2009
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 2009
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/05 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/05 2009
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 06/08 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,660 <= 5,00 g/l 10/05 2021 0,620
Barium (Ba) 6,00 g/l 10/05 2021 5,80
Bor (B) 5,60 <= 1000 g/l 10/05 2021 16,0
Kobolt (Co) 0,052 < 5,00 g/l 10/05 2021 0,053
Nikkel (Ni) 0,660 <= 20,0 g/l 10/05 2021 0,520
Strontium 370 g/l 10/05 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/05 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/05 2009
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 10/05 2021
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
1,2-Dibromethane < 0,010 g/l 10/05 2021
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 24/07 2012
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/07 2012
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 10/05 2021
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 10/05 2021
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 10/05 2021
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 10/05 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/05 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandvrksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66