Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Hundslev vandvrk

Analyser for Hundslev vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 16/04 2019 0,072
Calcium (Ca) 140 mg/l 15/10 2018 120
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 15/10 2018 < 0,040
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 15/10 2018 33,0
Farvetal-Pt 6,40 <= 15,0 mg Pt/l 14/10 2020 10,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 15/10 2018 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 386 >= 100 mg/l 15/10 2018 383
Hrdhed, total 24,0 grader dH 15/10 2018 20,0
Inddampningsrest 610 mg/l 15/10 2018 590
Kalium 3,80 mg/l 15/10 2018 3,50
Konduktivitet (ledningsevne) 89,0 >= 30,0 mS/m 14/10 2020 90,4
Magnesium (Mg) 17,0 mg/l 15/10 2018 15,0
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 15/10 2018 28,0
Nitrat (NO3) 4,90 <= 50,0 mg/l 15/10 2018 5,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/11 2022 0,050
NVOC - org.carbon (C) 2,80 <= 4,00 mg/l 15/10 2018 2,80
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 16/04 2019 5,60
pH 7,60 >= 7,00 pH 14/10 2020 7,60
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 15/10 2018 0,021
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 15/10 2018 110
Temperatur 9,70 grader C 14/10 2020 11,0
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 14/10 2020 0,190
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 14/10 2020 0,020
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 16/04 2019 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/11 2022
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/11 2022 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/10 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/03 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,210 <= 5,00 g/l 27/03 2018 0,200
Bor (B) 160 <= 1000 g/l 27/03 2018 110
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 27/03 2018 0,061
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 27/03 2018 0,110
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/10 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 05/10 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 05/10 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 05/10 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 05/10 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 05/10 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/10 2017 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/11-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66