Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 170.526 - B2

Analyser for DGU 170.526 - B2

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 2,10 <= 0,050 mg/l 02/11 2022 2,20
Calcium (Ca) 150 mg/l 02/11 2022 130
Carbondioxid, aggr. 2,00 mg/l 02/11 2022 < 5,00
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 02/11 2022 31,0
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 02/11 2022 0,300
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 402 >= 100 mg/l 02/11 2022 404
Inddampningsrest 580 mg/l 05/10 2017 510
Kalium 4,10 mg/l 02/11 2022 4,00
Konduktivitet (ledningsevne) 93,0 >= 30,0 mS/m 02/11 2022 89,0
Magnesium (Mg) 18,0 mg/l 02/11 2022 17,0
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 02/11 2022 31,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 02/11 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/11 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,40 <= 4,00 mg/l 02/11 2022 4,00
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 02/11 2022 7,80
pH 7,30 >= 7,00 pH 02/11 2022 7,60
Phosphor, total-P 0,260 <= 0,150 mg/l 02/11 2022 0,330
Sulfat (SO4) 130 <= 250 mg/l 02/11 2022 99,0
Temperatur 9,90 grader C 02/11 2022 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 3,80 <= 0,200 mg/l 02/11 2022 3,30
Mangan (Mn) 0,360 <= 0,050 mg/l 02/11 2022 0,300
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2010
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2010
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2022
Alachlor ESA 0,017 <= 0,100 g/l 02/11 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
Dinoseb < 0,014 <= 0,100 g/l 19/01 1994
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
DNOC < 0,009 <= 0,100 g/l 19/01 1994
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/10 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/11 2022
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil 0,017 < 0,100 g/l 02/11 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/10 2012 < 0,003
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,310 <= 5,00 g/l 02/11 2022 0,630
Barium (Ba) 140 g/l 02/11 2022 140
Bor (B) 140 <= 1000 g/l 02/11 2022 150
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 02/11 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,034 <= 20,0 g/l 02/11 2022 0,044
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/11 2022 < 0,010
Gasser
Methan 0,530 <= 0,010 mg/l 02/11 2022 2,20
Svovlbrinte 0,050 <= 0,050 mg/l 02/11 2022 0,140
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/11 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/11-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66