Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 170.517 - B1

Analyser for DGU 170.517 - B1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 6,05 meq/l 11/09 1985
Ammonium (NH4) 1,20 <= 0,050 mg/l 15/10 2018 1,20
Calcium (Ca) 140 mg/l 15/10 2018 130
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 15/10 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 15/10 2018 35,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 15/10 2018 0,290
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 397 >= 100 mg/l 15/10 2018 393
Hrdhed, total 23,8 grader dH 12/07 2006 18,2
Inddampningsrest 610 mg/l 15/10 2018 580
Ionbalance 3,40 % 12/07 2006
Kalium 3,60 mg/l 15/10 2018 3,10
Konduktivitet (ledningsevne) 92,0 >= 30,0 mS/m 15/10 2018 87,0
Magnesium (Mg) 18,0 mg/l 15/10 2018 15,0
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 15/10 2018 29,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 02/11 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 15/10 2018 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 2,40 <= 4,00 mg/l 15/10 2018 3,00
Oxygen/Iltindhold 0,700 mg/l 15/10 2018 1,00
pH 7,20 >= 7,00 pH 15/10 2018 7,60
Phosphor, total-P 0,180 <= 0,150 mg/l 15/10 2018 0,220
Sulfat (SO4) 160 <= 250 mg/l 02/11 2022 120
Temperatur 9,40 grader C 15/10 2018 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 4,40 <= 0,200 mg/l 15/10 2018 3,80
Mangan (Mn) 0,270 <= 0,050 mg/l 15/10 2018 0,220
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2010
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2010
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Clopyralid < 0,100 12/07 2006
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,190 <= 5,00 g/l 15/10 2018 0,210
Barium (Ba) 170 g/l 15/10 2018 150
Bor (B) 100 <= 1000 g/l 15/10 2018 91,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 15/10 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 15/10 2018 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 g/l 12/07 2006
2,4,5-trichlorphenol < 0,020 12/07 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/10 2008 < 0,020
4-Chlor-3-methylphenol < 0,020 12/07 2006
Gasser
Methan 0,100 <= 0,010 mg/l 12/07 2006 1,00
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 12/07 2006 0,040
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/11-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Snderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66