Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,610 <= 0,050 mg/l 04/11 2002
Anioner, total 8,62 meq/l 04/11 2002
Calcium (Ca) 119 mg/l 04/11 2002
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 04/11 2002
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 04/11 2002
Farvetal-Pt 6,40 <= 15,0 mg Pt/l 14/10 2020 10,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 04/11 2002
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 391 >= 100 mg/l 04/11 2002
Hårdhed, total 20,0 grader dH 04/11 2002
Inddampningsrest 510 mg/l 04/11 2002
Kalium 3,50 mg/l 04/11 2002
Kationer, total 8,92 meq/l 04/11 2002
Konduktivitet (ledningsevne) 89,0 <= 250 mS/m 14/10 2020 90,4
Magnesium (Mg) 15,5 mg/l 04/11 2002
Natrium (Na) 29,4 <= 175 mg/l 04/11 2002
Nitrat (NO3) 3,40 <= 50,0 mg/l 04/11 2002
Nitrit (NO2) 0,017 <= 0,100 mg/l 27/03 2018 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,80 <= 4,00 mg/l 04/11 2002
Oxygen/Iltindhold 5,40 mg/l 27/03 2018 6,10
pH 7,60 >= 7,00 pH 14/10 2020 7,60
Phosphor, total-P 0,033 <= 0,150 mg/l 04/11 2002
Sulfat (SO4) 74,0 <= 250 mg/l 04/11 2002
Temperatur 9,70 grader C 14/10 2020 11,0
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 14/10 2020 0,190
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 14/10 2020 0,020
Mangan (Mn) 0,041 <= 0,050 mg/l 04/11 2002
Farve Sort 04/11 2002 Ikke oplyst
Smag Udefineret 04/11 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 14/10 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/10 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,210 <= 5,00 µg/l 27/03 2018 0,200
Bor (B) 160 <= 1000 µg/l 27/03 2018 110
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 27/03 2018 0,061
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 27/03 2018 0,110
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/12-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Storemarksvej 18 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66