Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside

DGU 24.831

Analyser for DGU 24.831

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 11/10 2021 0,170
Anioner, total 4,58 meq/l 19/02 2003
Calcium (Ca) 93,0 mg/l 11/10 2021 35,9
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/10 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 11/10 2021 34,0
Fluorid (F) 1,00 <= 1,50 mg/l 11/10 2021 0,800
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 204 >= 100 mg/l 11/10 2021 205
Hrdhed, total 10,0 grader dH 19/02 2003
Inddampningsrest 340 mg/l 22/06 2016 300
Kalium 4,80 mg/l 11/10 2021 3,92
Kationer, total 4,72 meq/l 19/02 2003
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 <= 250 mS/m 11/10 2021 47,0
Magnesium (Mg) 24,0 mg/l 11/10 2021 19,2
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 11/10 2021 21,3
Nitrat (NO3) 5,80 <= 50,0 mg/l 11/10 2021 0,800
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/10 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,660 <= 4,00 mg/l 11/10 2021 0,800
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 11/10 2021 1,00
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/10 2021 7,80
Phosphor, total-P 0,011 <= 0,150 mg/l 11/10 2021 < 0,010
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 11/10 2021
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 11/10 2021 29,0
Temperatur 9,20 grader C 11/10 2021 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,025 <= 0,200 mg/l 11/10 2021 0,056
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/10 2021 < 0,001
Farve Grnlig 19/02 2003 Ikke oplyst
Smag Salt 19/02 2003 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/12 2001
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 21/12 2001
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 11/10 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/10 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/01 2011 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,730 <= 5,00 g/l 11/10 2021 0,610
Barium (Ba) 17,0 g/l 11/10 2021 17,0
Bor (B) 39,0 <= 1000 g/l 11/10 2021 30,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/10 2021 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,078 <= 20,0 g/l 11/10 2021 < 0,030
Strontium 1600 g/l 11/10 2021 1500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 19/02 2003
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/03 2007
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/10 2021
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 22/06 2016 < 0,010
Svovlbrinte 0,060 <= 0,050 mg/l 22/06 2016 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/10 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66