Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside

DGU 24.758

Analyser for DGU 24.758

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 3,52 meq/l 27/11 1991 3,93
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 11/10 2021 0,170
Anioner, total 5,40 meq/l 17/05 2006 5,62
Calcium (Ca) 100 mg/l 11/10 2021 36,8
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/10 2021 < 5,00
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 11/10 2021 36,0
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 11/10 2021 1,20
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 221 >= 100 mg/l 11/10 2021 219
Hrdhed, total 11,0 grader dH 17/02 2004 9,70
Inddampningsrest 320 mg/l 22/06 2016 350
Kalium 6,00 mg/l 11/10 2021 4,24
Kationer, total 5,00 meq/l 17/05 2006 5,70
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 11/10 2021 50,0
Magnesium (Mg) 30,0 mg/l 11/10 2021 21,3
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 11/10 2021 22,7
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 11/10 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/10 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,970 <= 4,00 mg/l 11/10 2021 0,800
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 11/10 2021 0,800
pH 7,70 >= 7,00 pH 11/10 2021 7,90
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 11/10 2021 < 0,010
Redoxpotentiale -121 mV 17/05 2006 -92
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 11/10 2021 14,0
Sulfat (SO4) 31,0 <= 250 mg/l 11/10 2021 32,0
Temperatur 9,20 grader C 11/10 2021 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,095 <= 0,200 mg/l 11/10 2021 0,064
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/10 2021 < 0,001
Farve Grnlig 17/05 2006 Bllig
Smag Salt 17/05 2006 Olie
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 3,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/12 2001 0,000
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/12 2001 0,000
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,030 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 02/10 2001 < 2,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,020
Clopyralid < 0,050 07/07 1994 < 0,030
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 11/10 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 01/09 2003 < 0,010
Glyphosat < 0,030 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2004 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/10 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/06 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/10 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,070 <= 200 g/l 01/09 2003 0,970
Antimon (Sb) < 0,050 <= 5,00 g/l 02/10 2001 < 0,200
Arsen (As) 0,230 <= 5,00 g/l 11/10 2021 0,190
Barium (Ba) 21,0 g/l 11/10 2021 19,0
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 01/09 2003 < 0,020
Bor (B) 37,0 <= 1000 g/l 11/10 2021 40,0
Bromid 85,7 g/l 13/09 1999 74,0
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 g/l 01/09 2003 < 0,005
Chrom (Cr) 0,190 <= 25,0 g/l 12/09 2002 < 0,050
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 13/09 1999 < 2,00
Kobber (Cu) 0,050 <= 2000 g/l 01/09 2003 0,160
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/10 2021 < 0,050
Kvikslv (Hg) 0,001 <= 1,00 g/l 13/09 1999 < 0,000
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 11/10 2021 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 01/09 2003 < 0,100
Strontium 1800 g/l 11/10 2021 1700
Slv(Ag) < 0,100 <= 10,0 g/l 02/09 1998
Tin < 0,100 < 1500 g/l 02/09 1998
Zink (Zn) 3,70 <= 3000 g/l 01/09 2003 6,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/02 2004 < 0,020
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 1990
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/11 1990
2,3-Dimethylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 05/11 1990
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,002
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/10 2021 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,001
2-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,030
3,4-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 05/11 1990
3,5-Dimethylphenol < 0,030 <= 0,100 g/l 05/11 1990
3-methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 05/11 1990
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/07 1994 < 0,030
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/02 2008 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 04/09 1996 < 0,004
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 07/07 1994 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/10 2021 < 0,040
Ethylbenzen < 0,050 g/l 10/09 1997
M+P-xylen < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,050
M-xylen < 0,100 05/11 1990
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 19/06 2001
Naphtalen < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,050
O-xylen < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,050
P-xylen < 0,100 05/11 1990
Toluen < 0,040 g/l 02/10 2001 < 0,050
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 01/09 2003 < 0,050
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,030
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,030 <= 1,00 g/l 05/11 1990
Trichloreddikesyre < 0,010 01/09 2003 < 0,010
Trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 04/09 1996 < 0,030
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,050
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/10 2001 < 0,050
1,1-Dichlorethylen < 0,030 g/l 05/11 1990
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 04/09 1996 < 0,002
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 02/10 2001 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 22/06 2016 < 0,010
Svovlbrinte 0,050 <= 0,050 mg/l 22/06 2016 0,060
Phalater
Dibuthylphthalat < 0,500 02/10 2001 < 0,500
Radioaktivitetsindikatorer
Tritium < 1,00 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 18/03 1997
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,200 < 0,500 g/l 02/10 2001 < 0,200
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/10 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66