Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside

Gttrup Vandvrk

Analyser for Gttrup Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 0,005
Anioner, total 4,58 meq/l 11/10 2004 4,51
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 14/01 2021 75,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 07/08 2018 < 0,040
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 07/08 2018 34,0
Farvetal-Pt 1,90 <= 15,0 mg Pt/l 14/01 2021 2,10
Fluorid (F) 0,980 <= 1,50 mg/l 07/08 2018 0,950
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 206 >= 100 mg/l 07/08 2018 211
Hrdhed, total 13,0 grader dH 14/01 2021 15,0
Inddampningsrest 290 mg/l 07/08 2018 290
Kalium 3,70 mg/l 07/08 2018 4,00
Kationer, total 5,06 meq/l 11/10 2004 4,79
Konduktivitet (ledningsevne) 43,0 <= 250 mS/m 14/01 2021 43,0
Magnesium (Mg) 17,0 mg/l 14/01 2021 18,0
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 07/08 2018 23,0
Nitrat (NO3) 0,840 <= 50,0 mg/l 14/01 2021 0,440
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 14/01 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 0,820 <= 4,00 mg/l 14/01 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 14/01 2021 9,70
pH 7,60 >= 7,00 pH 14/01 2021 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 07/08 2018 < 0,010
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 07/08 2018 28,0
Temperatur 9,20 grader C 14/01 2021 9,30
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 14/01 2021 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/01 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 < 0,002
Farve Ingen 06/10 2009 Ingen
Lugt Ingen lugt 29/08 2012 Ingen lugt
Smag Ingen 29/08 2012 Ingen
Syn Klar 22/05 2012 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 49,0 < 200 antal/ml 11/04 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/01 2021 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 07/08 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/08 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,800 <= 200 g/l 11/04 2024 1,50
Arsen (As) 0,490 <= 5,00 g/l 11/04 2024 0,360
Bly (Pb) 0,880 <= 5,00 g/l 11/04 2024 0,074
Bor (B) 85,0 <= 1000 g/l 30/04 2018 35,0
Cadmium (Cd) 0,010 <= 3,00 g/l 11/04 2024 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 11/04 2024 < 0,030
Kobber (Cu) 8,10 <= 2000 g/l 11/04 2024 2,50
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 30/04 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 g/l 11/04 2024 < 0,030
Strontium 1400 g/l 30/04 2018 1500
Zink (Zn) 38,0 <= 3000 g/l 11/04 2024 12,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/08 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/10 2008 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 14/01 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 07/08 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 07/08 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 07/08 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 07/08 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 07/08 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 13/07 2017
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 07/08 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/08 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/08 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/08 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/08 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/08 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/08 2018 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 09/12 2013
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 25/03 2015 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66