Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Farvetal-Pt 2,60 <= 15,0 mg Pt/l 28/04 2020
Konduktivitet (ledningsevne) 43,0 <= 250 mS/m 28/04 2020 47,0
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 21/10 2003
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 30/04 2018 7,90
pH 7,70 >= 7,00 pH 28/04 2020 7,80
Temperatur 9,70 grader C 30/04 2018 13,7
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 28/04 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/04 2020 0,010
Farve Ingen 11/06 2009 Ingen
Lugt Ingen lugt 22/05 2012 Ingen lugt
Smag Ingen 22/05 2012 Normal
Syn Klar 22/05 2012 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/09 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 50,0 antal/ml 30/12 2001 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Diuron < 0,010 g/l 21/10 2003
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/10 2003
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,80 <= 200 g/l 03/09 2021 1,60
Arsen (As) 1,00 <= 5,00 g/l 03/09 2021 0,340
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 g/l 03/09 2021 0,350
Bor (B) 85,0 <= 1000 g/l 30/04 2018 35,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 03/09 2021 < 0,003
Chrom (Cr) 0,044 <= 25,0 g/l 03/09 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 0,460 <= 2000 g/l 03/09 2021 27,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 30/04 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,560 <= 20,0 g/l 03/09 2021 0,190
Strontium 1400 g/l 30/04 2018 1500
Zink (Zn) 0,920 <= 3000 g/l 03/09 2021 30,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/10 2003
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 10/10 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 21/10 2003
Naphtalen < 0,020 g/l 21/10 2003
O-xylen < 0,020 g/l 21/10 2003
Toluen < 0,020 g/l 21/10 2003
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2003
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2003
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2003
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2003
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2003
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/10 2003
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Korsholmvej 49 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Kurt Christensen
Telefon
98225566
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66