Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223

DGU 25.591

Analyser for DGU 25.591

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 24/11 2017 0,075
Anioner, total 5,22 meq/l 01/10 2001
Calcium (Ca) 73,0 mg/l 24/11 2017 93,4
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 24/11 2017 < 2,00
Chlorid (Cl) 41,7 <= 250 mg/l 24/11 2017 57,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 24/11 2017 0,110
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 160 >= 100 mg/l 24/11 2017 200
Hrdhed, total 15,0 grader dH 24/11 2005
Inddampningsrest 300 mg/l 24/11 2017 349
Kalium 1,00 mg/l 24/11 2017 1,50
Kationer, total 5,08 meq/l 01/10 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 50,6 >= 30,0 mS/m 24/11 2017 58,4
Magnesium (Mg) 7,30 mg/l 24/11 2017 7,40
Natrium (Na) 17,6 <= 175 mg/l 24/11 2017 17,8
Nitrat (NO3) < 0,005 <= 50,0 mg/l 24/11 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/11 2017 < 0,010
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 24/11 2017 2,50
Oxygen/Iltindhold 0,750 mg/l 24/11 2017 0,100
pH 7,65 >= 7,00 pH 24/11 2017 7,80
Phosphor, total-P 0,062 <= 0,150 mg/l 24/11 2017 0,068
Sulfat (SO4) 59,7 <= 250 mg/l 24/11 2017 65,0
Temperatur 8,40 grader C 24/11 2017 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,640 <= 0,200 mg/l 24/11 2017 0,920
Mangan (Mn) 0,230 <= 0,050 mg/l 24/11 2017 0,280
Mikrobiologiske
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/10 2001
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Anioniske detergenter 13,0 <= 100 g/l 01/10 2001
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2005 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,084 <= 0,100 g/l 24/11 2017 0,570
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 830 <= 5,00 g/l 24/11 2017 0,660
Barium (Ba) 35,0 g/l 24/11 2017 32,0
Bly (Pb) 0,049 <= 5,00 g/l 01/10 2001
Bor (B) 21,0 <= 1000 g/l 24/11 2017 22,0
Bromid 100 g/l 01/10 2001
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 g/l 01/10 2001
Kobolt (Co) < 0,010 < 5,00 g/l 24/11 2017
Nikkel (Ni) 0,079 <= 20,0 g/l 24/11 2017 6,10
Zink (Zn) 21,0 <= 3000 g/l 01/10 2001 21,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/10 2001 < 0,050
2,3,4,5-tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
2,3,5,6 - tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
4,6-diclor, 2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001 < 0,050
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 01/10 2001 < 0,050
6-clor, 2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/10 2001 < 0,050
Aromater / olieprodukter
Olie 2,00 < 10,0 g/l 01/10 2001
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/10 2001
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 24/11 2017 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/11 2017 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66