Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223

sterby Vandvrk

Analyser for sterby Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 2,62 meq/l 08/01 2015 2,62
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/02 2021 < 0,005
Anioner, total 4,79 meq/l 09/03 2004 4,57
Calcium (Ca) 68,0 mg/l 03/02 2021 73,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 10/03 2017 < 2,00
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 38,0
Farvetal-Pt 2,70 <= 15,0 mg Pt/l 03/02 2021 2,70
Fluorid (F) 0,066 <= 1,50 mg/l 24/11 2017 0,086
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 160 >= 100 mg/l 10/03 2017 160
Hrdhed, total 11,0 grader dH 03/02 2021 12,0
Inddampningsrest 310 mg/l 10/03 2017 330
Kalium 1,00 mg/l 10/03 2017 1,00
Kationer, total 4,76 meq/l 09/03 2004 4,54
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 03/02 2021 44,0
Magnesium (Mg) 6,70 mg/l 03/02 2021 7,10
Natrium (Na) 16,8 <= 175 mg/l 20/12 2018 18,0
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 03/02 2021 0,700
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 03/02 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 03/02 2021 1,70
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 03/02 2021 8,80
pH 7,50 >= 7,00 pH 03/02 2021 7,60
Phosphor, total-P 0,013 <= 0,150 mg/l 10/03 2017 0,015
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 10/03 2017 61,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/12 2018
Temperatur 9,10 grader C 23/10 2019 8,40
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 03/02 2021 0,110
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 03/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/02 2021 < 0,002
Farve Ingen 24/11 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 20/12 2018 Ingen lugt
Smag Ingen 20/12 2018 Normal
Syn Klar 24/11 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/02 2021 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Anioniske detergenter 30,0 <= 100 g/l 18/11 2016 < 20,0
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,033 <= 0,100 g/l 24/11 2017 0,090
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,933 <= 200 g/l 23/10 2019
Arsen (As) 0,390 <= 5,00 g/l 23/10 2019
Bromid 110 g/l 23/10 2019
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 g/l 23/10 2019 < 1,00
Strontium 230 mg/l 23/10 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 02/06 2010 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,030 g/l 24/11 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 24/11 2017 < 0,020
Naphthalen < 0,030 g/l 24/11 2017 < 0,050
Nitrit+nitrat-N 0,130 23/10 2019 0,120
O-xylen < 0,020 g/l 24/11 2017 < 0,020
PAH (sum af 9 PAH) < 0,010 g/l 06/05 2013
Toluen < 0,030 g/l 24/11 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,020
Gasser
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/12 2018 < 0,020
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,002 <= 0,010 g/l 06/05 2013
Benzo(b)fluoranthen < 0,003 <= 0,100 g/l 06/05 2013
Benzo(g,h,i)perylen < 0,003 g/l 06/05 2013
Fluoranthen < 0,030 <= 0,100 g/l 06/05 2013
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,003 g/l 06/05 2013
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66