Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,008 <= 0,050 mg/l 24/03 2011
Farvetal-Pt 3,10 <= 15,0 mg Pt/l 06/12 2019 3,10
Konduktivitet (ledningsevne) 50,9 >= 30,0 mS/m 06/12 2019 49,9
Nitrat (NO3) 0,400 <= 50,0 mg/l 06/12 2019 0,400
NVOC - org.carbon (C) 46,0 <= 4,00 mg/l 20/01 2016
Oxygen/Iltindhold 8,54 mg/l 24/11 2017 7,67
pH 7,40 >= 7,00 pH 06/12 2019 7,70
Temperatur 17,0 grader C 11/08 2021 8,30
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 06/12 2019 0,090
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/12 2019 0,011
Farve Ingen 24/11 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/12 2019 Ingen lugt
Smag Ingen 06/12 2019 Ingen
Syn Klar 24/11 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/08 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/06 2013
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 06/12 2019 1,01
Arsen (As) 0,380 <= 5,00 g/l 06/12 2019 0,380
Bly (Pb) 0,059 <= 5,00 g/l 06/12 2019 0,120
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 17/08 2017 21,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 06/12 2019 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 06/12 2019 0,033
Kobber (Cu) 2,60 <= 2000 g/l 06/12 2019 4,20
Kobolt (Co) 0,016 < 5,00 g/l 17/08 2017 0,014
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 g/l 06/12 2019 0,260
Zink (Zn) 6,90 <= 3000 g/l 06/12 2019 19,0
Aromater / olieprodukter
Benzen 0,042 < 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,030
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chlorethan < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,020 < 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 06/12 2019 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 06/12 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 06/12 2019 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66