Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223

DGU 25.592

Analyser for DGU 25.592

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 2,78 meq/l 15/12 2011
Ammonium (NH4) 0,041 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 0,037
Anioner, total 5,33 meq/l 09/12 2020 5,35
Calcium (Ca) 79,0 mg/l 27/04 2021 87,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 27/04 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 43,0 <= 250 mg/l 27/04 2021 43,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 27/04 2021 0,067
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 174 >= 100 mg/l 27/04 2021 170
Inddampningsrest 310 mg/l 19/05 2016 320
Kalium 1,50 mg/l 27/04 2021 1,30
Kationer, total 5,82 meq/l 09/12 2020 4,89
Konduktivitet (ledningsevne) 49,0 >= 30,0 mS/m 27/04 2021 53,3
Magnesium (Mg) 7,30 mg/l 27/04 2021 8,10
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 27/04 2021 17,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 27/04 2021 < 0,100
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 27/04 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 27/04 2021 1,60
Oxygen/Iltindhold 6,40 mg/l 27/04 2021 0,010
pH 7,60 >= 7,00 pH 27/04 2021 7,68
Phosphor, total-P 0,051 <= 0,150 mg/l 27/04 2021 0,060
Redoxpotentiale -162 mV 09/12 2020 -167
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 27/04 2021 64,0
Temperatur 8,70 grader C 27/04 2021 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,690 <= 0,200 mg/l 27/04 2021 0,780
Mangan (Mn) 0,260 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 0,230
Mikrobiologiske
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/12 2012
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,005
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,040 <= 0,100 μg/l 27/04 2021 0,056
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 09/12 2020 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,066 <= 0,100 g/l 27/04 2021 0,120
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,50 <= 200 g/l 28/11 2017 3,00
Arsen (As) 0,770 <= 5,00 g/l 27/04 2021 0,780
Barium (Ba) 36,0 g/l 27/04 2021 33,0
Beryllium < 0,020 28/11 2017 < 0,020
Bly (Pb) 0,077 <= 5,00 g/l 28/11 2017 < 0,025
Bor (B) 21,0 <= 1000 g/l 27/04 2021 < 10,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 28/11 2017 < 0,003
Jod 5,84 28/11 2017 4,58
Kobber (Cu) 0,370 <= 2000 g/l 28/11 2017 < 0,040
Kobolt (Co) 0,060 < 5,00 g/l 27/04 2021 0,280
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 g/l 27/04 2021 0,120
Zink (Zn) 14,0 <= 3000 g/l 28/11 2017 8,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/04 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/04 2021
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 22/10 2019 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/10 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/10 2019 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 22/10 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/10 2019 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 22/10 2019 < 0,003
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 27/04 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/04 2021 0,390
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 09/12 2020
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 09/12 2020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 09/12 2020
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 22/10 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/04 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66