Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/02 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 03/02 2021 35,9
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 03/02 2021
Farvetal-Pt 3,60 <= 15,0 mg Pt/l 27/04 2021 2,90
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 03/02 2021 0,093
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 >= 30,0 mS/m 27/04 2021 46,0
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 03/02 2021 16,3
Nitrat (NO3) 0,730 <= 50,0 mg/l 03/02 2021 0,710
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 03/02 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 03/02 2021 1,50
pH 7,60 >= 7,00 pH 27/04 2021 7,50
Sulfat (SO4) 60,0 <= 250 mg/l 03/02 2021 57,9
Temperatur 8,50 grader C 27/04 2021 7,10
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 27/04 2021 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/04 2021 0,011
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/02 2021 < 0,002
Lugt Ingen lugt 06/12 2019 Ingen lugt
Smag Ingen 06/12 2019 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 27/04 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/02 2021 < 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/02 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 03/02 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 03/02 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,020 <= 0,100 μg/l 03/02 2021 0,018
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,039 <= 0,100 g/l 03/02 2021 0,031
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,10 <= 200 g/l 03/02 2021 0,898
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 03/02 2021 < 0,100
Arsen (As) 0,260 <= 5,00 g/l 03/02 2021 0,370
Bly (Pb) 0,061 <= 5,00 g/l 03/02 2021 0,110
Bor (B) 17,0 <= 1000 g/l 03/02 2021 21,0
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 g/l 03/02 2021 0,004
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 03/02 2021 < 0,030
Cobolt (Co) 0,019 < 5,00 g/l 16/08 2019 0,012
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 16/08 2019 < 1,00
Kobber (Cu) 3,60 <= 2000 g/l 03/02 2021 5,20
Kobolt (Co) 0,066 < 5,00 g/l 03/02 2021
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 g/l 03/02 2021 0,170
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 03/02 2021 < 0,300
Zink (Zn) 35,0 <= 3000 g/l 03/02 2021 36,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,030
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 03/02 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/02 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 03/02 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 03/02 2021 < 0,003
Benzo(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,005 g/l 16/08 2019 < 0,005
Benzo(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 03/02 2021 < 0,005
Benzo(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/02 2021
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 03/02 2021 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 03/02 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 03/02 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/02 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66