Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694

DGU 49.1052

Analyser for DGU 49.1052

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,00 mg/l 14/12 2023 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 14/12 2023 0,160
Calcium (Ca) 52,6 mg/l 14/12 2023 49,0
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 14/12 2023 19,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 14/12 2023 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 165 >= 100 mg/l 14/12 2023 163
Hrdhed, total 8,61 grader dH 14/12 2023 8,04
Inddampningsrest 200 mg/l 03/09 2015
Kalium 1,34 mg/l 14/12 2023 1,37
Konduktivitet (ledningsevne) 36,0 <= 250 mS/m 14/12 2023 35,0
Magnesium (Mg) 5,42 mg/l 14/12 2023 5,11
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 14/12 2023 12,5
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 14/12 2023 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/12 2023 0,004
NVOC - org.carbon (C) 0,500 <= 4,00 mg/l 14/12 2023 0,900
Oxygen/Iltindhold 1,40 >= 5,00 mg/l 14/12 2023 0,700
pH 7,70 >= 7,00 pH 14/12 2023 7,80
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 14/12 2023 0,020
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 14/12 2023 16,0
Temperatur 8,20 grader C 14/12 2023 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,381 <= 0,200 mg/l 14/12 2023 0,389
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 14/12 2023 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2012 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2012 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 15/02 2012
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/02 2012
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/12 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/12 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 14/12 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Diuron < 0,010 g/l 01/08 2019 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 14/12 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 14/12 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 14/12 2023
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 14/12 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/12 2023 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 14/12 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 14/12 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 14/12 2023
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 14/12 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 14/12 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/12 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 14/12 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,650 <= 5,00 g/l 14/12 2023 0,600
Barium (Ba) 3,00 g/l 14/12 2023 2,00
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 14/12 2023 20,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 14/12 2023 < 0,050
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 14/12 2023 < 0,030
Strontium 2440 g/l 14/12 2023 2250
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/12 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2019 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 14/12 2023
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 14/12 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 14/12 2023 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/12 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66