Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 18/02 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 18/02 2022 20,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 23/02 2023 1,00
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 18/02 2022 0,180
Konduktivitet (ledningsevne) 33,0 <= 250 mS/m 23/02 2023 35,0
Natrium (Na) 14,5 <= 175 mg/l 18/02 2022 12,1
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 18/02 2022 0,900
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 18/02 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,900 <= 4,00 mg/l 18/02 2022 0,500
pH 7,80 >= 7,00 pH 23/02 2023 7,70
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 18/02 2022 19,0
Temperatur 10,8 grader C 23/02 2023 10,8
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 23/02 2023 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 23/02 2023 0,008
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 18/02 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 23/02 2023 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/02 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/02 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 18/02 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 18/02 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 18/02 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 18/02 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 18/02 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/02 2022 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 18/02 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 18/02 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/02 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/02 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,600 <= 200 g/l 18/02 2022 0,600
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 18/02 2022 < 0,100
Arsen (As) 0,410 <= 5,00 g/l 18/02 2022 0,360
Bly (Pb) 0,060 <= 5,00 g/l 18/02 2022 0,100
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 18/02 2022 20,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 18/02 2022 < 0,003
Chrom (Cr) 0,150 <= 25,0 g/l 18/02 2022 0,120
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 18/02 2022 < 1,00
Kobber (Cu) 1,26 <= 2000 g/l 18/02 2022 5,42
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 18/02 2022 < 0,050
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,040 <= 20,0 g/l 18/02 2022 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 18/02 2022 < 0,050
Zink (Zn) 3,30 <= 3000 g/l 18/02 2022 83,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/05 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 18/02 2022 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 18/02 2022 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 18/02 2022 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 18/02 2022 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 18/02 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 g/l 18/02 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 18/02 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/02 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 18/02 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 18/02 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 18/02 2022 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 18/02 2022 < 0,001
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 18/02 2022 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 18/02 2022 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 18/02 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 18/02 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/02 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66