Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694

. Doense Vandvrk

Analyser for . Doense Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/08 2022 < 0,020
Calcium (Ca) 51,5 mg/l 11/08 2022 51,2
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 20/09 2016 < 2,00
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 21/09 2017 18,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 20/09 2016 1,00
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 21/09 2017 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 169 >= 100 mg/l 20/09 2016 169
Hrdhed, total 8,44 grader dH 11/08 2022 8,40
Inddampningsrest 230 mg/l 20/09 2016 230
Kalium 1,26 mg/l 20/09 2016 1,26
Konduktivitet (ledningsevne) 34,0 <= 250 mS/m 11/08 2022 32,0
Magnesium (Mg) 5,33 mg/l 11/08 2022 5,35
Natrium (Na) 12,5 <= 175 mg/l 20/09 2016 12,5
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 11/08 2022 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/08 2022 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,500 <= 4,00 mg/l 11/08 2022 0,900
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 11/08 2022 9,10
pH 7,90 >= 7,00 pH 11/08 2022 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 21/09 2017 < 0,010
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 21/09 2017 17,0
Temperatur 10,5 grader C 11/08 2022 9,90
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 20/09 2016 < 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 11/08 2022 0,006
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 11/08 2022 0,002
Lugt Ikke oplyst 22/05 2006 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 22/05 2006 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/09 2017 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 21/09 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,20 <= 200 g/l 11/08 2022 0,700
Arsen (As) 0,420 <= 5,00 g/l 11/08 2022 0,400
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 07/04 2016
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 07/04 2016
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 11/08 2022 < 0,030
Strontium 2350 g/l 11/08 2022 2270
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/03 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,020 < 0,100 g/l 29/03 2005 < 0,020
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
Chloroformekstr.stof < 0,100 29/03 2005 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,100
Naphtalen < 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,100
O-xylen < 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,100
Toluen < 0,100 g/l 21/09 2017 < 0,100
Xylen < 0,100 <= 1,00 g/l 29/03 2005 < 0,100
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
Dichlorethan < 0,100 29/03 2005 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 21/09 2017 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 11/08 2022 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 11/08 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66