Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 02/07 2001 0,026
Calcium (Ca) 52,0 mg/l 26/10 1998
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 26/10 1998
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 26/10 1998
Farvetal-Pt < 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 26/10 1998
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 26/10 1998
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 180 >= 100 mg/l 26/10 1998
Hrdhed, total 8,40 grader dH 26/10 1998
Inddampningsrest 240 mg/l 26/10 1998
Kalium 1,50 mg/l 26/10 1998
Konduktivitet (ledningsevne) 35,0 <= 250 mS/m 22/06 2018 35,0
Magnesium (Mg) 5,00 mg/l 26/10 1998
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 26/10 1998
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 02/07 2001 0,610
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 25/11 2022 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,20 mg/l 18/05 2017 8,20
pH 7,90 >= 7,00 pH 22/06 2018 7,70
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 26/10 1998
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 26/10 1998
Temperatur 10,4 grader C 25/11 2022 5,30
Turbiditet 0,250 <= 1,00 FTU 26/10 1998
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 18/05 2017 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/07 2001 < 0,005
Farve Ikke oplyst 02/07 2001 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 06/11 2006 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 06/11 2006 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/11 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 25/11 2022 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/07 2001 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,20 <= 200 g/l 22/06 2018
Arsen (As) 0,380 <= 5,00 g/l 22/06 2018 0,230
Bly (Pb) 0,070 <= 5,00 g/l 22/06 2018
Bor (B) 10,0 <= 1000 g/l 07/04 2016 10,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 22/06 2018
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 22/06 2018
Kobber (Cu) 1,14 <= 2000 g/l 22/06 2018
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 07/04 2016 < 0,050
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 22/06 2018 < 0,030
Zink (Zn) 35,0 <= 3000 g/l 22/06 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Valmuemarken 1a , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
21442694


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66