Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside

DGU 66.1741

Analyser for DGU 66.1741

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 21/01 2021 < 5,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 21/01 2021 0,012
Calcium (Ca) 52,0 mg/l 21/01 2021 51,0
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 21/01 2021 36,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 21/01 2021 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 123 >= 100 mg/l 21/01 2021 120
Inddampningsrest 250 mg/l 17/05 2017 230
Kalium 1,10 mg/l 21/01 2021 1,00
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 <= 250 mS/m 21/01 2021 39,0
Magnesium (Mg) 3,70 mg/l 21/01 2021 3,70
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 21/01 2021 20,0
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 21/01 2021 22,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/01 2021 0,003
NVOC - org.carbon (C) 0,210 <= 4,00 mg/l 21/01 2021 0,350
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 21/01 2021 7,60
pH 7,80 >= 7,00 pH 21/01 2021 7,80
Phosphor, total-P 0,045 <= 0,150 mg/l 21/01 2021 0,026
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 21/01 2021 24,0
Temperatur 9,30 grader C 21/01 2021 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 21/01 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 21/01 2021 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/05 2012
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/05 2012
Kimtal 22Gr. 36,0 < 200 antal/ml 30/05 2012
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 30/05 2012
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/01 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 21/01 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 21/01 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 21/01 2021
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 21/01 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/01 2021
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 0,012
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,00 <= 200 g/l 21/01 2021
Arsen (As) 0,430 <= 5,00 g/l 21/01 2021 0,410
Barium (Ba) 23,0 g/l 21/01 2021 21,0
Bor (B) 15,0 <= 1000 g/l 21/01 2021 14,0
Kobolt (Co) 0,069 < 5,00 g/l 21/01 2021 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,610 <= 20,0 g/l 21/01 2021 0,700
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/01 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/04 2011 < 0,010
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 21/01 2021
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/01 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/01 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66