Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 10/02 1999 < 2,00
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 10/02 1999 < 0,010
Calcium (Ca) 51,0 mg/l 10/02 1999 49,0
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 10/02 1999 33,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 20/01 2023 < 1,00
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 10/02 1999 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 110 >= 100 mg/l 10/02 1999 130
Hrdhed, total 8,00 grader dH 10/02 1999 7,70
Inddampningsrest 230 mg/l 10/02 1999 260
Kalium 0,780 mg/l 10/02 1999 0,800
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 <= 250 mS/m 20/01 2023 37,0
Magnesium (Mg) 3,50 mg/l 10/02 1999 3,50
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 10/02 1999 14,0
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 10/02 1999 23,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/05 2024 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 10/02 1999 0,600
Oxygen/Iltindhold 6,30 >= 5,00 mg/l 18/04 2018 5,30
pH 7,90 >= 7,00 pH 20/01 2023 7,70
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 10/02 1999 0,040
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 10/02 1999 22,0
Temperatur 11,6 grader C 02/05 2024 17,5
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 20/01 2023 0,500
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/05 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/09 2009 < 0,005
Farve Ikke oplyst 05/10 2000 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 20/01 2023 Ikke oplyst
Smag Normal 20/01 2023 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 05/10 2000 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Clostridium perfringens < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/11 1996
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/05 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/02 1999 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/02 1999 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,040 <= 0,100 g/l 10/02 1999 0,050
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,00 <= 200 g/l 02/05 2024 1,60
Arsen (As) 0,350 <= 5,00 g/l 02/05 2024 0,480
Bly (Pb) 0,120 <= 5,00 g/l 02/05 2024 0,140
Bor (B) 16,0 <= 1000 g/l 12/05 2016 11,0
Cadmium (Cd) 0,099 <= 3,00 g/l 02/05 2024 0,018
Chrom (Cr) 0,450 <= 25,0 g/l 02/05 2024 0,320
Kobber (Cu) 1,90 <= 2000 g/l 02/05 2024 27,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 12/05 2016 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,330 <= 20,0 g/l 02/05 2024 0,260
Zink (Zn) 39,0 <= 3000 g/l 02/05 2024 13,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66