Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside

Mnsted vandvrk

Analyser for Mnsted vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 02/05 2024 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,019 <= 0,050 mg/l 02/05 2024 0,011
Calcium (Ca) 63,0 mg/l 02/05 2024 57,0
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 18/04 2018 36,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 02/05 2024 < 1,00
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 18/04 2018 0,120
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 127 >= 100 mg/l 02/05 2024 123
Hrdhed, total 9,90 grader dH 02/05 2024 8,90
Inddampningsrest 260 mg/l 18/04 2018 250
Kalium 1,00 mg/l 18/04 2018 0,950
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 <= 250 mS/m 02/05 2024 37,0
Magnesium (Mg) 4,50 mg/l 02/05 2024 3,80
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 18/04 2018 16,0
Nitrat (NO3) 34,0 <= 50,0 mg/l 02/05 2024 22,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/05 2024 0,002
NVOC - org.carbon (C) 0,610 <= 4,00 mg/l 02/05 2024 0,630
Oxygen/Iltindhold 7,60 mg/l 02/05 2024 4,70
pH 7,70 >= 7,00 pH 02/05 2024 7,80
Phosphor, total-P 0,022 <= 0,150 mg/l 18/04 2018 0,029
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 18/04 2018 25,0
Temperatur 10,3 grader C 02/05 2024 9,20
Turbiditet 0,050 <= 1,00 FTU 02/05 2024 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/05 2024 0,011
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/05 2024 < 0,002
Farve Ikke oplyst 05/10 2000 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 05/10 2000 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 05/10 2000 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/06 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/06 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/06 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 19,0 < 200 antal/ml 03/06 2024 11,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/04 2018 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/08 2022 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/08 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/08 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 04/08 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/08 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/08 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/08 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 04/08 2022 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/08 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,029 < 0,100 g/l 04/08 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 04/08 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 04/08 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 04/08 2022 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 28/10 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/08 2022 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 04/08 2022 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,00 <= 200 g/l 02/05 2024 1,60
Arsen (As) 0,500 <= 5,00 g/l 02/05 2024 0,400
Bly (Pb) 0,120 <= 5,00 g/l 02/05 2024 0,140
Bor (B) 16,0 <= 1000 g/l 12/05 2016 11,0
Cadmium (Cd) 0,099 <= 3,00 g/l 02/05 2024 0,018
Chrom (Cr) 0,450 <= 25,0 g/l 02/05 2024 0,320
Kobber (Cu) 1,90 <= 2000 g/l 02/05 2024 27,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 12/05 2016 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,330 <= 20,0 g/l 02/05 2024 0,260
Strontium 240 g/l 02/05 2024 260
Zink (Zn) 39,0 <= 3000 g/l 02/05 2024 13,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/10 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 26/10 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 26/10 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 26/10 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 26/10 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 26/10 2017 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/10 2017 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 02/05 2024 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/05 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 04/08 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 0,000 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 04/08 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/08 2022 < 0,001
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/08 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66