Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 02/05 2024 0,019
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 02/05 2024 35,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 02/05 2024 < 1,00
Fluorid (F) 0,075 <= 1,50 mg/l 02/05 2024 0,100
Konduktivitet (ledningsevne) 38,0 <= 250 mS/m 02/05 2024 37,0
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 02/05 2024 19,0
Nitrat (NO3) 35,0 <= 50,0 mg/l 02/05 2024 23,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/05 2024 0,003
NVOC - org.carbon (C) 0,670 <= 4,00 mg/l 02/05 2024 0,650
pH 7,80 >= 7,00 pH 02/05 2024 7,80
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 02/05 2024 28,0
Temperatur 13,0 grader C 02/05 2024 6,50
Turbiditet 0,050 <= 1,00 FTU 02/05 2024 0,060
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/05 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/05 2024 < 0,002
Lugt Ingen lugt 02/05 2024 Ingen lugt
Smag Normal 02/05 2024 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/05 2024 2,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/05 2024 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/05 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/05 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 02/05 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 02/05 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/05 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/05 2024 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,052 < 0,100 g/l 02/05 2024 0,042
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) 0,011 < 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) 0,019 < 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,310 < 9,00 μg/l 02/05 2024 0,099
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/05 2024 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2023
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/05 2024 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/05 2024 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 g/l 02/05 2024 1,90
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 02/05 2024 < 0,200
Arsen (As) 0,450 <= 5,00 g/l 02/05 2024 0,420
Bly (Pb) 0,120 <= 5,00 g/l 02/05 2024 0,380
Bor (B) 14,0 <= 1000 g/l 02/05 2024 14,0
Cadmium (Cd) 0,088 <= 3,00 g/l 02/05 2024 0,016
Chrom (Cr) 0,410 <= 25,0 g/l 02/05 2024 0,240
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 02/05 2024 1,40
Kobber (Cu) 2,50 <= 2000 g/l 02/05 2024 33,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 02/05 2024 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 g/l 02/05 2024 0,340
Selen (Se) 0,910 <= 10,0 g/l 02/05 2024 1,70
Zink (Zn) 42,0 <= 3000 g/l 02/05 2024 42,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,010
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 02/05 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/05 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 02/05 2024
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
Sum af PFAS, 22 stoffer 0,000 <= 0,100 g/l 02/05 2024
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 02/05 2024 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 02/05 2024 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 02/05 2024 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 02/05 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 02/05 2024 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/05 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Holstebrovej 184 , 8800 Viborg
Kontaktperson
Christian Steffensen
Telefon
40 42 93 51
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66