Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/01 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 20/01 2021 39,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 20/01 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 20/07 2022 3,00
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 20/01 2021 0,100
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 >= 30,0 mS/m 20/07 2022 41,0
Natrium (Na) 20,7 <= 175 mg/l 20/01 2021 23,5
Nitrat (NO3) 0,900 <= 50,0 mg/l 20/01 2021 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 20/01 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 20/01 2021 2,50
pH 7,70 >= 7,00 pH 20/07 2022 7,60
Sulfat (SO4) 69,0 <= 250 mg/l 20/01 2021 69,0
Temperatur 15,2 grader C 20/07 2022 15,1
Turbiditet 0,100 <= 1,00 FTU 20/07 2022 0,070
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,058 <= 0,200 mg/l 20/07 2022 0,011
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 20/01 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/07 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/07 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/07 2022 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 20/01 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 20/01 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 20/01 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 20/01 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 20/01 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,010 <= 0,100 μg/l 20/01 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 20/01 2021 1,60
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 20/01 2021 < 0,100
Arsen (As) 0,530 <= 5,00 g/l 20/01 2021 0,530
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 g/l 20/01 2021 0,500
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 20/01 2021 20,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 20/01 2021 0,012
Chrom (Cr) 0,100 <= 50,0 g/l 20/01 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 37,8 <= 2000 g/l 20/01 2021 1,12
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 20/01 2021 < 0,050
Kvikslv (Hg) 0,002 <= 1,00 g/l 20/01 2021 0,002
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 g/l 20/01 2021 0,270
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 20/01 2021 < 0,050
Zink (Zn) 12,0 <= 3000 g/l 20/01 2021 58,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 20/01 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 20/01 2021 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 20/01 2021 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 20/01 2021 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 20/01 2021 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 g/l 27/06 2018
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 20/01 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 20/01 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 20/01 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 20/01 2021 < 0,006
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 20/01 2021 < 0,003
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 20/01 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,006
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 20/01 2021 < 0,003
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 20/01 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 20/01 2021 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/01 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/10-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
2
Antal rentvandstanke
1

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66