Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 31/03 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 43,0 <= 250 mg/l 31/03 2023 44,0
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 19/01 2024 3,00
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 31/03 2023 0,100
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 <= 250 mS/m 19/01 2024 43,0
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 31/03 2023 20,7
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 31/03 2023 0,900
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/03 2023 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,80 <= 4,00 mg/l 31/03 2023 1,80
pH 7,80 >= 7,00 pH 19/01 2024 7,70
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 31/03 2023 69,0
Temperatur 4,10 grader C 19/01 2024 16,3
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 19/01 2024 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 19/01 2024 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 31/03 2023 < 0,001
Lugt Ingen lugt 19/01 2024 Ingen lugt
Smag Ingen 19/01 2024 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 19/01 2024 2,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on 0,020 <= 0,100 g/l 21/09 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 31/03 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 31/03 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 31/03 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 31/03 2023 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 31/03 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 31/03 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 31/03 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,010 <= 0,100 μg/l 31/03 2023 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 31/03 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) 0,020 < 0,100 g/l 31/03 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 31/03 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,130 < 9,00 μg/l 31/03 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 31/03 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 31/03 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 31/03 2023
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 31/03 2023 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 31/03 2023 < 0,100
Arsen (As) 0,580 <= 5,00 g/l 31/03 2023 0,530
Bly (Pb) 0,150 <= 5,00 g/l 31/03 2023 0,130
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 31/03 2023 20,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 31/03 2023 < 0,003
Chrom (Cr) 0,250 <= 25,0 g/l 31/03 2023 0,100
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 31/03 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 19,0 <= 2000 g/l 31/03 2023 37,8
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 31/03 2023 < 0,050
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 31/03 2023 0,002
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 g/l 31/03 2023 0,120
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 31/03 2023 < 0,050
Zink (Zn) 11,0 <= 3000 g/l 31/03 2023 12,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 31/03 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 31/03 2023 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 31/03 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 31/03 2023 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 21/09 2023
Toluen < 0,020 g/l 31/03 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 g/l 27/06 2018
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 31/03 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 31/03 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 21/09 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/09 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 21/09 2023
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 21/09 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 31/03 2023 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 31/03 2023 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 31/03 2023
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 20/01 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 31/03 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 31/03 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 31/03 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 31/03 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
2
Antal rentvandstanke
1

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66