Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

DGU 15.939

Analyser for DGU 15.939

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 20/04 2020 0,140
Calcium (Ca) 70,6 mg/l 20/04 2020 63,4
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 20/04 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 20/04 2020 38,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 20/04 2020 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 131 >= 100 mg/l 20/04 2020 119
Hrdhed, total 10,9 grader dH 20/04 2020
Inddampningsrest 280 mg/l 11/06 2015 320
Kalium 1,67 mg/l 20/04 2020 1,53
Konduktivitet (ledningsevne) 48,0 <= 250 mS/m 20/04 2020 46,0
Magnesium (Mg) 4,51 mg/l 20/04 2020 4,22
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 20/04 2020 19,4
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 20/04 2020 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 20/04 2020 0,003
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 20/04 2020 1,50
Oxygen/Iltindhold 0,700 mg/l 20/04 2020 < 0,100
pH 7,90 >= 7,00 pH 20/04 2020 8,00
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 20/04 2020 0,150
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 20/04 2020 70,0
Temperatur 9,40 grader C 20/04 2020 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,523 <= 0,200 mg/l 20/04 2020 0,511
Mangan (Mn) 0,123 <= 0,050 mg/l 20/04 2020 0,098
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
Diuron < 0,010 g/l 20/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,930 <= 5,00 g/l 20/04 2020 0,870
Barium (Ba) 11,0 g/l 20/04 2020 11,0
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 20/04 2020 20,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 20/04 2020 < 0,050
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 20/04 2020 0,170
Strontium 270 g/l 20/04 2020 280
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 20/04 2020 < 0,010
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 20/04 2020 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
2
Antal rentvandstanke
1

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66