Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

DGU 15.937

Analyser for DGU 15.937

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,290 <= 0,050 mg/l 20/04 2020 0,290
Calcium (Ca) 66,9 mg/l 20/04 2020 58,7
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 20/04 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 20/04 2020 42,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 20/04 2020 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 124 >= 100 mg/l 20/04 2020 116
Hrdhed, total 11,1 grader dH 20/04 2020
Inddampningsrest 300 mg/l 11/06 2015 330
Kalium 3,17 mg/l 20/04 2020 2,76
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 <= 250 mS/m 20/04 2020 47,5
Magnesium (Mg) 7,49 mg/l 20/04 2020 7,33
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 20/04 2020 20,6
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 20/04 2020 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 20/04 2020 0,006
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 20/04 2020 1,30
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 20/04 2020 < 0,100
pH 7,80 >= 7,00 pH 20/04 2020 7,90
Phosphor, total-P 0,100 <= 0,150 mg/l 20/04 2020 0,090
Sulfat (SO4) 69,0 <= 250 mg/l 20/04 2020 73,0
Temperatur 8,90 grader C 20/04 2020 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,650 <= 0,200 mg/l 20/04 2020 0,701
Mangan (Mn) 0,079 <= 0,050 mg/l 20/04 2020 0,071
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
Diuron < 0,010 g/l 20/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/05 2010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,740 <= 5,00 g/l 20/04 2020 0,630
Barium (Ba) 17,0 g/l 20/04 2020 18,0
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 20/04 2020 30,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 20/04 2020 < 0,050
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 20/04 2020 0,220
Strontium 557 g/l 20/04 2020 540
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 20/04 2020 < 0,010
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 20/04 2020 < 0,010
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 20/04 2020 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
2
Antal rentvandstanke
1

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66