Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Nrremarkvej 12 B , 8832 Skals
Kontaktperson
Henrik Lauritsen
Telefon
24656156

Lstrup - Nr. Rind Vandvrk

Analyser for Lstrup - Nr. Rind Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,021 <= 0,050 mg/l 05/04 2022 < 0,005
Calcium (Ca) 41,0 mg/l 05/04 2022 52,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 05/04 2022 < 2,00
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 16/11 2017 38,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 05/04 2022 < 1,00
Farvetal-Pt 2,50 <= 15,0 mg Pt/l 05/04 2022 3,10
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 16/11 2017 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 155 >= 100 mg/l 05/04 2022 154
Hrdhed, total 6,40 grader dH 05/04 2022 8,00
Inddampningsrest 270 mg/l 16/11 2017 260
Kalium 1,80 mg/l 16/11 2017 1,80
Konduktivitet (ledningsevne) 39,0 >= 30,0 mS/m 05/04 2022 39,0
Magnesium (Mg) 2,70 mg/l 05/04 2022 3,30
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 05/04 2022 32,0
Nitrat (NO3) 0,820 <= 50,0 mg/l 05/04 2022 0,550
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/04 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,440 <= 4,00 mg/l 26/04 2022 0,630
Oxygen/Iltindhold 7,70 mg/l 05/04 2022 9,70
pH 7,60 >= 7,00 pH 05/04 2022 7,80
Phosphor, total-P 0,017 <= 0,150 mg/l 16/11 2017 0,031
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 16/11 2017 32,0
Sulfid-S < 0,020 <= 0,050 mg/l 05/04 2022
Temperatur 8,60 grader C 05/04 2022 8,70
Turbiditet 0,050 <= 1,00 FTU 05/04 2022 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/04 2022 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/04 2022 < 0,002
Farve Ingen 29/03 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 29/03 2017 Ingen lugt
Smag Normal 29/03 2017 Normal
Syn Klar 29/03 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/04 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/04 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/04 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 05/04 2022 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/11 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 05/04 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 05/04 2022 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 05/04 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 05/04 2022 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 05/04 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/11 2003
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 05/04 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/04 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 05/04 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 05/04 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 05/04 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,10 <= 200 g/l 08/10 2018
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 05/04 2022 < 0,200
Arsen (As) 0,580 <= 5,00 g/l 05/04 2022 0,850
Bly (Pb) 0,160 <= 5,00 g/l 08/10 2018
Bor (B) 51,0 <= 1000 g/l 05/04 2022 52,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 08/10 2018
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 08/10 2018
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 05/04 2022
Kobber (Cu) 3,30 <= 2000 g/l 08/10 2018
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 05/04 2022 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 g/l 05/04 2022 0,530
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 05/04 2022 < 0,050
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 g/l 08/10 2018
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/04 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 08/10 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 29/03 2017 < 0,020
M+P-xylen 0,026 g/l 29/03 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 29/03 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 29/03 2017 < 0,020
Toluen 0,068 g/l 29/03 2017 < 0,020
Xylen < 0,100 <= 1,00 g/l 20/11 2003
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2017 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2017 < 0,020
Trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 20/11 2003
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2017 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 05/04 2022 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 05/04 2022 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 05/04 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 05/04 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 05/04 2022 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 05/04 2022 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 05/04 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 05/04 2022 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 08/10 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 08/10 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 08/10 2018
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/04 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/04-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Nrremarkvej 12 B , 8832 Skals
Kontaktperson
Henrik Lauritsen
Telefon
24656156


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66