Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Nørremarkvej 12 B , 8832 Skals
Kontaktperson
Henrik Lauritsen
Telefon
24656156

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 08/05 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 08/05 2024 38,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 08/05 2024 0,120
Hårdhed, total 8,60 grader dH 08/05 2024 8,40
Kalium 1,80 mg/l 16/11 2017 1,80
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 08/05 2024 31,0
Nitrat (NO3) 0,460 <= 50,0 mg/l 08/05 2024 0,520
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 08/05 2024 10,0
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 08/05 2024 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/05 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/05 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2024 10,0
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 200 < 200 antal/ml 08/05 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 05/04 2022 0,530

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,025 <= 0,050 mg/l 08/05 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 08/05 2024 38,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 08/05 2024 0,120
Hårdhed, total 7,10 grader dH 29/06 2006 7,90
Kalium 4,60 mg/l 29/06 2006 1,63
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 08/05 2024 31,0
Nitrat (NO3) 0,510 <= 50,0 mg/l 08/05 2024 0,520
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,70 mg/l 06/06 2018 11,0
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 08/05 2024 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/11 2018 0,015
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/05 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/05 2024 22,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/06 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/10 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/05-2024.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Nørremarkvej 12 B , 8832 Skals
Kontaktperson
Henrik Lauritsen
Telefon
24656156


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66