Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Kaas Hede vandvrk

Analyser for Kaas Hede vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 21/09 2023 < 5,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/09 2023 < 0,020
Calcium (Ca) 64,4 mg/l 21/09 2023 70,7
Chlorid (Cl) 43,0 <= 250 mg/l 24/05 2016 38,0
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 21/09 2023 3,00
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 24/05 2016 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 136 >= 100 mg/l 21/09 2023 120
Hrdhed, total 10,4 grader dH 21/09 2023 11,4
Inddampningsrest 330 mg/l 24/05 2016 320
Kalium 2,43 mg/l 24/05 2016 2,43
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 21/09 2023 45,0
Magnesium (Mg) 5,88 mg/l 21/09 2023 6,47
Natrium (Na) 19,3 <= 175 mg/l 24/05 2016 19,2
Nitrat (NO3) 0,500 <= 50,0 mg/l 21/09 2023 0,600
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,20 <= 4,00 mg/l 21/09 2023 2,10
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 21/09 2023 11,2
pH 7,60 >= 7,00 pH 21/09 2023 7,80
Phosphor, total-P 0,050 <= 0,150 mg/l 24/05 2016 0,060
Sulfat (SO4) 76,0 <= 250 mg/l 24/05 2016 72,0
Temperatur 11,1 grader C 21/09 2023 9,50
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 21/09 2023 0,600
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 21/09 2023 0,078
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 21/09 2023 0,006
Farve Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 21/09 2023 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 21/09 2023 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 15/04 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 17/03 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,460 <= 5,00 g/l 15/08 2017 0,510
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 15/08 2017 20,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 15/08 2017 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 g/l 15/08 2017 0,530
Strontium 411 g/l 12/05 2022 422
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/08 2002
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/08 2004
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
Naphtalen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
O-xylen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
Toluen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 21/09 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 21/09 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,001 <= 0,002 μg/l 31/10 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 31/10 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 31/10 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
2
Antal rentvandstanke
1

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66