Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60

Kaas Hede vandvrk

Analyser for Kaas Hede vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/01 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 64,6 mg/l 20/01 2021 68,2
Carbondioxid, aggr. < 0,050 mg/l 15/08 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 43,0 <= 250 mg/l 24/05 2016 38,0
Farvetal-Pt 4,00 <= 15,0 mg Pt/l 20/01 2021 4,00
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 24/05 2016 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 120 >= 100 mg/l 24/05 2016 112
Hrdhed, total 10,4 grader dH 20/01 2021 10,9
Inddampningsrest 330 mg/l 24/05 2016 320
Kalium 2,43 mg/l 24/05 2016 2,43
Konduktivitet (ledningsevne) 49,0 >= 30,0 mS/m 20/01 2021 49,0
Magnesium (Mg) 5,71 mg/l 20/01 2021 5,74
Natrium (Na) 19,3 <= 175 mg/l 24/05 2016 19,2
Nitrat (NO3) 0,800 <= 50,0 mg/l 20/01 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 20/01 2021 0,001
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 20/01 2021 2,20
Oxygen/Iltindhold 4,80 mg/l 20/01 2021 6,00
pH 7,80 >= 7,00 pH 20/01 2021 7,80
Phosphor, total-P 0,050 <= 0,150 mg/l 24/05 2016 0,060
Sulfat (SO4) 76,0 <= 250 mg/l 24/05 2016 72,0
Temperatur 7,70 grader C 20/01 2021 9,10
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 20/01 2021 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 20/01 2021 0,005
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 20/01 2021 < 0,001
Farve Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 28/08 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 20/01 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/01 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 15/04 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 29/09 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,460 <= 5,00 g/l 15/08 2017 0,510
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 15/08 2017 20,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 15/08 2017 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 g/l 15/08 2017 0,530
Strontium 422 g/l 20/01 2021 403
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/08 2002
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/08 2004
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,100 < 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
Naphtalen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
O-xylen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
Toluen < 0,100 g/l 17/03 2016 < 0,100
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 17/03 2016 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 20/01 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 20/01 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/06-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
2
Antal rentvandstanke
1

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66