Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,310 <= 0,050 mg/l 19/11 1996
Calcium (Ca) 73,3 mg/l 19/11 1996
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 19/11 1996
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 19/11 1996
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 <= 250 mS/m 19/04 2024 48,0
Nitrat (NO3) 42,0 <= 50,0 mg/l 19/11 1996 44,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/04 2024 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 3,90 mg/l 15/08 2017 4,80
pH 7,70 >= 7,00 pH 19/04 2024 7,60
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 19/11 1996
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 19/11 1996
Temperatur 8,70 grader C 19/04 2024 12,4
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 15/08 2017 < 0,002
Mangan (Mn) 0,020 <= 0,050 mg/l 19/11 1996
Lugt Ikke oplyst 07/05 2002 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 07/05 2002 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 07/05 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/10 2019 57,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/11 1996
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,550 <= 5,00 g/l 19/04 2024 0,460
Bly (Pb) 0,190 <= 5,00 g/l 19/04 2024 0,070
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 15/08 2017 20,0
Cadmium (Cd) 0,005 <= 3,00 g/l 19/04 2024 < 0,003
Chrom (Cr) 0,100 <= 25,0 g/l 19/04 2024 < 0,030
Kobber (Cu) 6,29 <= 2000 g/l 19/04 2024 10,7
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 15/08 2017 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 g/l 19/04 2024 0,290
Strontium 421 g/l 15/08 2017 390
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 g/l 19/04 2024 15,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kaas Hedevej 17A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Thorbjrn Johansen
Telefon
22 80 66 60
Hjemmeside

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
2
Antal rentvandstanke
1

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66