Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 009.0642

Analyser for DGU 009.0642

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 27/02 2024 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,270 <= 0,050 mg/l 27/02 2024 0,260
Calcium (Ca) 78,0 mg/l 27/02 2024 73,7
Chlorid (Cl) 79,0 <= 250 mg/l 27/02 2024 73,0
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 27/02 2024 < 0,050
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 181 >= 100 mg/l 27/02 2024 171
Hrdhed, total 14,3 grader dH 27/02 2024 13,5
Inddampningsrest 390 mg/l 20/04 2016 410
Kalium 2,59 mg/l 27/02 2024 2,31
Konduktivitet (ledningsevne) 71,0 <= 250 mS/m 27/02 2024 67,0
Magnesium (Mg) 14,6 mg/l 27/02 2024 13,9
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 27/02 2024 35,1
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 27/02 2024 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 27/02 2024 0,005
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 27/02 2024 1,30
Oxygen/Iltindhold 0,500 mg/l 27/02 2024 0,100
pH 7,80 >= 7,00 pH 27/02 2024 7,80
Phosphor, total-P 0,090 <= 0,150 mg/l 27/02 2024 0,090
Sulfat (SO4) 81,0 <= 250 mg/l 27/02 2024 76,0
Temperatur 8,50 grader C 27/02 2024 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,00 <= 0,200 mg/l 27/02 2024 0,807
Mangan (Mn) 0,364 <= 0,050 mg/l 27/02 2024 0,319
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/02 2024
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
Diuron < 0,010 g/l 26/03 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 27/02 2024
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 27/02 2024
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/02 2024 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 27/02 2024
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/01 1998
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 27/02 2024
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 27/02 2024
Trifluoreddikesyre, TFA 0,110 < 9,00 μg/l 27/02 2024
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 27/02 2024
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/02 2024
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/02 2024
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,980 <= 5,00 g/l 27/02 2024 0,700
Barium (Ba) 84,0 g/l 27/02 2024 62,0
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 27/02 2024 20,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 27/02 2024 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,390 <= 20,0 g/l 27/02 2024 0,550
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 27/02 2024 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 27/02 2024 < 0,020
Naphtalen < 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 27/02 2024 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 27/02 2024
Toluen < 0,020 g/l 27/02 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 27/02 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/02 2024 < 0,020
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 27/02 2024 < 0,010
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 27/02 2024 0,020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 27/02 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 27/02 2024 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/02 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66