Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 009.0583

Analyser for DGU 009.0583

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 21/03 2022 < 2,00
Alkalinitet, total TA 2,61 meq/l 17/06 1980
Ammonium (NH4) 0,200 <= 0,050 mg/l 21/03 2022 0,170
Calcium (Ca) 87,3 mg/l 21/03 2022 81,7
Chlorid (Cl) 83,0 <= 250 mg/l 21/03 2022 82,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 21/03 2022 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 191 >= 100 mg/l 21/03 2022 181
Hrdhed, total 16,2 grader dH 21/03 2022 12,5
Inddampningsrest 430 mg/l 30/04 2014 440
Kalium 3,66 mg/l 21/03 2022 3,68
Konduktivitet (ledningsevne) 70,0 <= 250 mS/m 21/03 2022 72,0
Magnesium (Mg) 17,4 mg/l 21/03 2022 16,8
Natrium (Na) 37,7 <= 175 mg/l 21/03 2022 38,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 21/03 2022 0,800
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 21/03 2022 0,012
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 21/03 2022 1,60
Oxygen/Iltindhold 0,900 >= 5,00 mg/l 21/03 2022 0,900
pH 7,70 >= 7,00 pH 21/03 2022 7,70
Phosphor, total-P 0,070 <= 0,150 mg/l 21/03 2022 0,060
Sulfat (SO4) 89,0 <= 250 mg/l 21/03 2022 93,0
Temperatur 9,20 grader C 21/03 2022 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,03 <= 0,200 mg/l 21/03 2022 0,847
Mangan (Mn) 0,417 <= 0,050 mg/l 21/03 2022 0,284
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/03 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Anioniske detergenter 1300 <= 100 g/l 15/08 1990
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Clopyralid < 0,050 30/08 1994
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 1994
Diuron < 0,010 g/l 21/03 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 1994
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 21/03 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 21/03 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,040 <= 0,100 μg/l 21/03 2022 0,040
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,080 < 9,00 μg/l 21/03 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 21/03 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,020 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/03 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/03 2022
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,30 <= 200 g/l 15/10 2018
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 15/10 2018
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 g/l 21/03 2022 0,520
Barium (Ba) 69,0 g/l 21/03 2022 66,0
Bly (Pb) < 0,030 <= 5,00 g/l 15/10 2018
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 21/03 2022 30,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 15/10 2018
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 15/10 2018
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 15/10 2018
Kobber (Cu) < 0,030 <= 2000 g/l 15/10 2018
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 21/03 2022 < 0,050
Kvikslv (Hg) 0,003 <= 1,00 g/l 15/10 2018
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 g/l 21/03 2022 0,280
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 15/10 2018
Zink (Zn) 1,50 <= 3000 g/l 15/10 2018
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/08 1994
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/08 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/08 1994
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/08 1994
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 21/03 2022 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 21/03 2022 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 21/03 2022 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 21/03 2022 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 21/03 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 21/03 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 21/03 2022 < 0,020
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 21/03 2022 0,010
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 21/03 2022 0,030
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 21/03 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 21/03 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/03 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66