Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 009.0583

Analyser for DGU 009.0583

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 2,61 meq/l 17/06 1980
Ammonium (NH4) 0,170 <= 0,050 mg/l 15/10 2018 0,180
Calcium (Ca) 81,7 mg/l 15/10 2018 70,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 15/10 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 82,0 <= 250 mg/l 15/10 2018 75,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 15/10 2018
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 15/10 2018 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 181 >= 100 mg/l 15/10 2018 169
Hrdhed, total 12,5 grader dH 24/08 1999 11,7
Inddampningsrest 430 mg/l 30/04 2014 440
Kalium 3,68 mg/l 15/10 2018 2,87
Konduktivitet (ledningsevne) 72,0 >= 30,0 mS/m 15/10 2018 65,0
Magnesium (Mg) 16,8 mg/l 15/10 2018 14,8
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 15/10 2018 32,2
Nitrat (NO3) 0,800 <= 50,0 mg/l 15/10 2018 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,012 <= 0,100 mg/l 15/10 2018 0,023
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 15/10 2018 1,30
Oxygen/Iltindhold 0,900 mg/l 15/10 2018 0,500
pH 7,70 >= 7,00 pH 15/10 2018 7,60
Phosphor, total-P 0,060 <= 0,150 mg/l 15/10 2018 0,080
Sulfat (SO4) 93,0 <= 250 mg/l 15/10 2018 75,0
Temperatur 9,20 grader C 15/10 2018 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,847 <= 0,200 mg/l 15/10 2018 0,781
Mangan (Mn) 0,284 <= 0,050 mg/l 15/10 2018 0,371
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Anioniske detergenter 1300 <= 100 g/l 15/08 1990
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Clopyralid < 0,050 30/08 1994
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 1994
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 30/08 1994
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,040 <= 0,100 μg/l 26/03 2020 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,30 <= 200 g/l 15/10 2018
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 15/10 2018
Arsen (As) 0,520 <= 5,00 g/l 15/10 2018 0,560
Barium (Ba) 66,0 g/l 15/10 2018 62,0
Bly (Pb) < 0,030 <= 5,00 g/l 15/10 2018
Bor (B) 30,0 <= 1000 g/l 15/10 2018 30,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 15/10 2018
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 15/10 2018
Kobber (Cu) < 0,030 <= 2000 g/l 15/10 2018
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 15/10 2018 < 0,050
Kvikslv (Hg) 0,003 <= 1,00 g/l 15/10 2018
Nikkel (Ni) 0,280 <= 20,0 g/l 15/10 2018 0,100
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 15/10 2018
Zink (Zn) 1,50 <= 3000 g/l 15/10 2018
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/08 1994
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/10 2018 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/08 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 30/08 1994
6-Chlor-2-methylphenol < 0,050 <= 0,100 g/l 30/08 1994
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 15/10 2018
Ethylbenzen < 0,020 g/l 15/10 2018
M+P-xylen < 0,020 g/l 15/10 2018
Naphtalen < 0,020 g/l 15/10 2018
O-xylen < 0,020 g/l 15/10 2018
Toluen < 0,020 g/l 15/10 2018
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 15/10 2018
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/10 2018
Gasser
Methan 0,010 <= 0,010 mg/l 15/10 2018 0,010
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 15/10 2018 < 0,010
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,010 < 0,100 g/l 15/10 2018
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 15/10 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 15/10 2018
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/10 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66