Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 009.0640

Analyser for DGU 009.0640

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 17/03 2021 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,320 <= 0,050 mg/l 17/03 2021 0,330
Calcium (Ca) 71,8 mg/l 17/03 2021 70,4
Chlorid (Cl) 71,0 <= 250 mg/l 17/03 2021 69,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 17/03 2021 < 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 177 >= 100 mg/l 17/03 2021 162
Hrdhed, total 13,1 grader dH 17/03 2021 12,4
Inddampningsrest 390 mg/l 12/06 2017 410
Kalium 3,16 mg/l 17/03 2021 2,18
Konduktivitet (ledningsevne) 56,0 <= 250 mS/m 17/03 2021 61,0
Magnesium (Mg) 13,4 mg/l 17/03 2021 13,1
Natrium (Na) 31,9 <= 175 mg/l 17/03 2021 31,9
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 17/03 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 17/03 2021 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 17/03 2021 1,20
Oxygen/Iltindhold 0,400 >= 5,00 mg/l 17/03 2021 0,400
pH 7,60 >= 7,00 pH 17/03 2021 7,90
Phosphor, total-P 0,110 <= 0,150 mg/l 17/03 2021 0,100
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 17/03 2021 70,0
Temperatur 8,30 grader C 17/03 2021 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,28 <= 0,200 mg/l 17/03 2021 1,05
Mangan (Mn) 0,280 <= 0,050 mg/l 17/03 2021 0,284
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Diuron < 0,010 g/l 17/03 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/03 2021 0,020
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,380 <= 5,00 g/l 17/03 2021 0,430
Barium (Ba) 68,0 g/l 17/03 2021 69,0
Bor (B) 20,0 <= 1000 g/l 17/03 2021 20,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 17/03 2021 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 g/l 17/03 2021 0,850
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/03 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 17/03 2021
Ethylbenzen < 0,020 g/l 17/03 2021
M+P-xylen < 0,020 g/l 17/03 2021
Naphtalen < 0,020 g/l 17/03 2021
O-xylen < 0,020 g/l 17/03 2021
Toluen < 0,020 g/l 17/03 2021
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 17/03 2021
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/03 2021
Gasser
Methan 0,090 <= 0,010 mg/l 17/03 2021 0,060
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 17/03 2021 0,040
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 17/03 2021
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 17/03 2021
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 17/03 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/03 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Lyngbyvej 350 , 9480 Lkken
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66