Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjrring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 5.1318

Analyser for DGU 5.1318

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,470 <= 0,050 mg/l 14/04 2020 0,580
Calcium (Ca) 52,9 mg/l 14/04 2020 51,2
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 14/04 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 14/04 2020 48,0
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 14/04 2020 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 148 >= 100 mg/l 14/04 2020 143
Hrdhed, total 9,85 grader dH 14/04 2020 8,00
Inddampningsrest 310 mg/l 13/11 2013 370
Kalium 2,94 mg/l 14/04 2020 3,48
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 <= 250 mS/m 14/04 2020 49,5
Magnesium (Mg) 10,6 mg/l 14/04 2020 10,2
Natrium (Na) 31,8 <= 175 mg/l 14/04 2020 30,4
Nitrat (NO3) 0,900 <= 50,0 mg/l 14/04 2020 2,70
Nitrit (NO2) 0,109 <= 0,100 mg/l 14/04 2020 0,210
NVOC - org.carbon (C) 2,20 <= 4,00 mg/l 14/04 2020 1,00
Oxygen/Iltindhold 0,500 mg/l 14/04 2020 0,600
pH 8,10 >= 7,00 pH 14/04 2020 8,10
Phosphor, total-P 0,180 <= 0,150 mg/l 14/04 2020 0,210
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 14/04 2020 54,0
Temperatur 8,00 grader C 14/04 2020 8,50
Turbiditet 0,950 <= 1,00 FTU 06/11 2000
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,136 <= 0,200 mg/l 14/04 2020 0,161
Mangan (Mn) 0,150 <= 0,050 mg/l 14/04 2020 0,158
Mikrobiologiske
Kimtal 37 grader 7,00 antal/ml 06/11 2000
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 14/04 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 14/04 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/04 2020 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,020 <= 0,100 g/l 14/04 2020 0,060
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,410 <= 5,00 g/l 14/04 2020 0,430
Barium (Ba) 21,0 g/l 14/04 2020 19,0
Bor (B) 60,0 <= 1000 g/l 14/04 2020 60,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 14/04 2020 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,280 <= 20,0 g/l 14/04 2020 0,160
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/10 2003 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/04 2020 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 14/04 2020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 14/04 2020
M+P-xylen < 0,020 g/l 14/04 2020
Naphtalen < 0,020 g/l 14/04 2020
O-xylen < 0,020 g/l 14/04 2020
Toluen < 0,020 g/l 14/04 2020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 14/04 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/04 2020
Gasser
Methan 0,740 <= 0,010 mg/l 14/04 2020 3,80
Svovlbrinte 0,050 <= 0,050 mg/l 14/04 2020 < 0,020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 14/04 2020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 14/04 2020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 14/04 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/04 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/04-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjrring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66