Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 >= 30,0 mS/m 09/05 2017 50,5
Nitrit (NO2) 0,040 <= 0,100 mg/l 26/04 2012 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 09/05 2017 11,0
pH 8,00 >= 7,00 pH 09/05 2017 8,00
Temperatur 9,10 grader C 09/05 2017 8,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 09/05 2017 0,013
Lugt Ikke oplyst 26/09 2002 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 26/09 2002 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 26/09 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/05 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,380 <= 5,00 µg/l 18/03 2016 0,560
Bor (B) 60,0 <= 1000 µg/l 18/03 2016 71,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 18/03 2016
Nikkel (Ni) 0,030 <= 20,0 µg/l 18/03 2016 0,073
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/04-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66