Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjrring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Snderlev Vandvrk

Analyser for Snderlev Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 < 0,020
Calcium (Ca) 50,5 mg/l 07/11 2018 51,9
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 28/04 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 45,0
Farvetal-Pt 3,00 <= 15,0 mg Pt/l 17/10 2016 3,00
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 26/10 2017 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 145 >= 100 mg/l 28/04 2021 144
Hrdhed, total 9,37 grader dH 07/11 2018 9,64
Inddampningsrest 330 mg/l 17/10 2016 330
Kalium 3,56 mg/l 17/10 2016 3,29
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 <= 250 mS/m 28/04 2021 49,0
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 07/11 2018 10,3
Natrium (Na) 30,4 <= 175 mg/l 17/10 2016 29,8
Nitrat (NO3) 3,80 <= 50,0 mg/l 28/04 2021 3,90
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 28/04 2021 0,003
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 28/04 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 07/11 2018 10,5
pH 8,10 >= 7,00 pH 28/04 2021 7,80
Phosphor, total-P 0,190 <= 0,150 mg/l 26/10 2017 0,180
Sulfat (SO4) 52,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 53,0
Temperatur 8,20 grader C 28/04 2021 5,70
Turbiditet 0,300 <= 1,00 FTU 17/10 2016 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,048 <= 0,200 mg/l 28/04 2021 0,060
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 < 0,001
Farve Ikke oplyst 27/06 2002 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 27/06 2002 Ikke oplyst
Smag Ikke oplyst 27/06 2002 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 27/06 2002 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 6,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 35,0 < 200 antal/ml 28/04 2021 45,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/01 2018 22,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 13/10 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/05 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,060 <= 0,100 g/l 28/04 2021 0,040
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,700 <= 200 g/l 28/04 2021 1,10
Arsen (As) 0,380 <= 5,00 g/l 28/04 2021 0,390
Bor (B) 60,0 <= 1000 g/l 18/03 2016 71,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 18/03 2016
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 g/l 28/04 2021 0,050
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/06 2002
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/10 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/10 2004
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 g/l 22/10 2015 < 0,100
Ethylbenzen < 0,100 g/l 22/10 2015 < 0,100
M+P-xylen < 0,100 g/l 22/10 2015 < 0,100
Naphtalen < 0,100 g/l 22/10 2015 < 0,020
O-xylen < 0,100 g/l 22/10 2015 < 0,100
Toluen < 0,100 g/l 22/10 2015 < 0,100
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 g/l 22/10 2015 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 22/10 2015
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 22/10 2015 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 22/10 2015 < 0,100
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 22/10 2015 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 22/10 2015 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 22/10 2015 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 28/04 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/04-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjrring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjrring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66