Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,003 <= 0,050 mg/l 03/02 1998 < 0,003
Anioner, total 6,34 meq/l 03/02 1998 6,28
Calcium (Ca) 82,0 mg/l 03/02 1998 84,0
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 03/02 1998 48,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 14/03 2022 2,00
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 03/02 1998 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 207 >= 100 mg/l 03/02 1998 199
Hrdhed, total 14,0 grader dH 03/02 1998 14,0
Inddampningsrest 390 mg/l 03/02 1998 410
Kalium 1,60 mg/l 03/02 1998 1,80
Kationer, total 6,23 meq/l 03/02 1998 6,42
Konduktivitet (ledningsevne) 60,0 >= 30,0 mS/m 01/08 2022 61,0
Magnesium (Mg) 9,10 mg/l 03/02 1998 9,60
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 03/02 1998 32,0
Nitrat (NO3) 34,0 <= 50,0 mg/l 03/02 1998 33,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/08 2022 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 03/02 1998 1,50
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 20/11 2018 8,80
pH 7,70 >= 7,00 pH 01/08 2022 7,80
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 03/02 1998 0,130
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 03/02 1998 54,0
Temperatur 16,6 grader C 01/08 2022 5,40
Turbiditet 0,250 <= 1,00 FTU 14/03 2022 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 14/03 2022 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/02 1998 < 0,020
Farve Ingen 18/06 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 14/03 2022 Ingen lugt
Smag Ingen 14/03 2022 Ingen
Syn Klar 18/06 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 01/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 08/09 2004
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,900 <= 200 g/l 01/08 2022 0,600
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 27/01 2021 < 0,100
Arsen (As) 1,95 <= 5,00 g/l 01/08 2022 1,78
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 g/l 01/08 2022 0,070
Bor (B) 70,0 <= 1000 g/l 27/01 2021 70,0
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 g/l 01/08 2022 < 0,003
Chrom (Cr) 0,450 <= 50,0 g/l 01/08 2022 0,270
Cobolt (Co) 0,070 < 5,00 g/l 27/01 2021 0,070
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 27/01 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 2,60 <= 2000 g/l 01/08 2022 3,41
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 25/09 2018 < 0,040
Kvikslv (Hg) 0,002 <= 1,00 g/l 27/01 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,490 <= 20,0 g/l 01/08 2022 0,260
Selen (Se) 2,93 <= 10,0 g/l 27/01 2021 2,04
Zink (Zn) 9,00 <= 3000 g/l 01/08 2022 8,60
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 01/08 2022 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 01/08 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 01/08 2022 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66