Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegindų , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,003 <= 0,050 mg/l 03/02 1998 < 0,003
Anioner, total 6,34 meq/l 03/02 1998 6,28
Calcium (Ca) 82,0 mg/l 03/02 1998 84,0
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 03/02 1998 48,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 14/03 2022 2,00
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 03/02 1998 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 207 >= 100 mg/l 03/02 1998 199
Hårdhed, total 14,0 grader dH 03/02 1998 14,0
Inddampningsrest 390 mg/l 03/02 1998 410
Kalium 1,60 mg/l 03/02 1998 1,80
Kationer, total 6,23 meq/l 03/02 1998 6,42
Konduktivitet (ledningsevne) 62,0 <= 250 mS/m 08/11 2023 60,0
Magnesium (Mg) 9,10 mg/l 03/02 1998 9,60
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 03/02 1998 32,0
Nitrat (NO3) 34,0 <= 50,0 mg/l 03/02 1998 33,0
Nitrit (NO2) 0,016 <= 0,100 mg/l 08/11 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 03/02 1998 1,50
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 20/11 2018 8,80
pH 7,50 >= 7,00 pH 08/11 2023 7,70
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 03/02 1998 0,130
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 03/02 1998 54,0
Temperatur 11,6 grader C 08/11 2023 16,6
Turbiditet 0,250 <= 1,00 FTU 14/03 2022 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 14/03 2022 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/02 1998 < 0,020
Farve Ingen 18/06 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 14/03 2022 Ingen lugt
Smag Ingen 14/03 2022 Ingen
Syn Klar 18/06 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/11 2023 2,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 08/09 2004
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 µg/l 08/11 2023 0,900
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 µg/l 27/01 2021 < 0,100
Arsen (As) 1,51 <= 5,00 µg/l 08/11 2023 1,95
Bly (Pb) 0,090 <= 5,00 µg/l 08/11 2023 0,200
Bor (B) 70,0 <= 1000 µg/l 27/01 2021 70,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 08/11 2023 0,003
Chrom (Cr) 0,180 <= 25,0 µg/l 08/11 2023 0,450
Cobolt (Co) 0,070 < 5,00 µg/l 27/01 2021 0,070
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 27/01 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 2,09 <= 2000 µg/l 08/11 2023 2,60
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 25/09 2018 < 0,040
Kviksųlv (Hg) 0,002 <= 1,00 µg/l 27/01 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 08/11 2023 0,490
Selen (Se) 2,93 <= 10,0 µg/l 27/01 2021 2,04
Zink (Zn) 6,80 <= 3000 µg/l 08/11 2023 9,00
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 µg/l 08/11 2023 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 08/11 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 08/11 2023 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegindų , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66