Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/09 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 07/09 2023 47,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 30/01 2024 2,00
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 07/09 2023 < 0,050
Konduktivitet (ledningsevne) 67,0 <= 250 mS/m 30/01 2024 62,0
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 07/09 2023 27,3
Nitrat (NO3) 32,0 <= 50,0 mg/l 07/09 2023 22,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 07/09 2023 1,00
pH 7,70 >= 7,00 pH 30/01 2024 7,50
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 07/09 2023 54,0
Temperatur 7,40 grader C 30/01 2024 11,6
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 30/01 2024 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 30/01 2024 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 07/09 2023 < 0,001
Lugt Ingen lugt 30/01 2024 Ingen lugt
Smag Ingen 30/01 2024 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/01 2024 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/09 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/09 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/09 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 01/08 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 07/09 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 07/09 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 07/09 2023
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 07/09 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,050 <= 0,100 μg/l 07/09 2023 0,080
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,050
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) 0,030 < 0,100 g/l 07/09 2023 0,030
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,080 < 9,00 μg/l 07/09 2023 0,210
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 07/09 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,020 <= 0,100 g/l 07/09 2023 0,020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/09 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/09 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,10 <= 200 g/l 07/09 2023
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 07/09 2023
Arsen (As) 1,73 <= 5,00 g/l 07/09 2023
Bly (Pb) 0,090 <= 5,00 g/l 07/09 2023
Bor (B) 60,0 <= 1000 g/l 07/09 2023
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 g/l 07/09 2023
Chrom (Cr) 0,400 <= 25,0 g/l 07/09 2023
Cobolt (Co) 0,090 < 5,00 g/l 07/09 2023
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 07/09 2023
Kobber (Cu) 1,62 <= 2000 g/l 07/09 2023
Kvikslv (Hg) 0,004 <= 1,00 g/l 07/09 2023
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 g/l 07/09 2023
Selen (Se) 2,62 <= 10,0 g/l 07/09 2023
Zink (Zn) 59,0 <= 3000 g/l 07/09 2023
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2022
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 07/09 2023 < 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/09 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/09 2023
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/08 2022 < 0,000
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/09 2023 < 0,000
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/09 2023 < 0,010
Chlorbenzener
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 g/l 07/09 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Calle Schmidt
Telefon
2536 9795
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66