Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/08 2022
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 01/08 2022
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 22/03 2023 2,00
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 01/08 2022
Konduktivitet (ledningsevne) 63,0 >= 30,0 mS/m 22/03 2023 60,0
Natrium (Na) 27,3 <= 175 mg/l 01/08 2022
Nitrat (NO3) 22,0 <= 50,0 mg/l 01/08 2022
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/08 2022
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 01/08 2022
pH 7,63 >= 7,00 pH 22/03 2023 7,40
Sulfat (SO4) 54,0 <= 250 mg/l 01/08 2022
Temperatur 7,00 grader C 22/03 2023 13,3
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 22/03 2023 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 22/03 2023 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 01/08 2022
Lugt Ingen lugt 22/03 2023 Ingen lugt
Smag Ingen 01/08 2022 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/08 2022
Kimtal 22Gr. 33,0 < 200 antal/ml 22/03 2023 3,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 01/08 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 01/08 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 01/08 2022
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 01/08 2022
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 01/08 2022
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 01/08 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,080 <= 0,100 μg/l 01/08 2022
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 01/08 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) 0,030 < 0,100 g/l 01/08 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2022
Trifluoreddikesyre, TFA 0,210 < 9,00 μg/l 01/08 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 01/08 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,020 <= 0,100 g/l 01/08 2022
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 01/08 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 01/08 2022
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 01/08 2022
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2022
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2022
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 01/08 2022
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 08/08 2022 < 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 08/08 2022 < 0,000
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 g/l 08/08 2022 < 0,000
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/08 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/03-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kongevejen 48, Jegind , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Sonni Angelo Haase
Telefon
28 18 68 21
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66