Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 159.1256 (ny)

Analyser for DGU 159.1256 (ny)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,200 <= 0,050 mg/l 07/11 2017 0,200
Calcium (Ca) 57,0 mg/l 07/11 2017 60,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 07/11 2017 < 5,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 07/11 2017 22,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 07/11 2017 0,180
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 220 >= 100 mg/l 07/11 2017 219
Hrdhed, total 9,00 grader dH 27/10 2005
Inddampningsrest 240 mg/l 07/11 2017 250
Kalium 1,80 mg/l 07/11 2017 1,80
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 >= 30,0 mS/m 07/11 2017 42,0
Magnesium (Mg) 6,20 mg/l 07/11 2017 6,10
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 07/11 2017 17,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 07/11 2017 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/11 2017 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,620 <= 4,00 mg/l 07/11 2017 0,950
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 07/11 2017 0,200
pH 7,40 >= 7,00 pH 07/11 2017 7,20
Phosphor, total-P 0,140 <= 0,150 mg/l 07/11 2017 0,170
Sulfat (SO4) 4,40 <= 250 mg/l 07/11 2017 3,60
Temperatur 9,40 grader C 07/11 2017 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,970 <= 0,200 mg/l 07/11 2017 0,980
Mangan (Mn) 0,160 <= 0,050 mg/l 07/11 2017 0,150
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/01 2006 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/01 2006
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 16/01 2006 500
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/01 2006 42,0
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/10 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2013 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/10 2005
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/11 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2013 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2013 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2013 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/09 2013 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/10 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/09 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 07/11 2017 < 0,030
Barium (Ba) 27,0 g/l 07/11 2017 28,0
Bor (B) 73,0 <= 1000 g/l 07/11 2017 56,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 07/11 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 g/l 07/11 2017 0,760
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/10 2005
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 25/10 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/09 2010 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/10 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/05-2022.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66