Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 5,00 mg/l 04/12 2020 2,00
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 04/12 2020 0,006
Calcium (Ca) 63,0 mg/l 04/12 2020 72,0
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 07/08 2019 22,0
Farvetal-Pt 1,80 <= 15,0 mg Pt/l 04/12 2020 1,90
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 07/08 2019 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 216 >= 100 mg/l 04/12 2020 216
Hrdhed, total 10,0 grader dH 04/12 2020 12,0
Konduktivitet (ledningsevne) 37,0 <= 250 mS/m 04/12 2020 37,0
Magnesium (Mg) 6,50 mg/l 04/12 2020 7,00
Nitrat (NO3) 0,860 <= 50,0 mg/l 04/12 2020 0,680
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/11 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,650 <= 4,00 mg/l 04/12 2020 0,670
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 04/12 2020 10,9
pH 7,50 >= 7,00 pH 04/12 2020 7,50
Temperatur 9,70 grader C 04/12 2020 9,70
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 04/12 2020 0,250
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,250 <= 0,200 mg/l 04/12 2020 0,016
Mangan (Mn) 0,015 <= 0,050 mg/l 04/12 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 14/01 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/12 2020 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 06/10 2008
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,460 <= 200 g/l 03/11 2021 1,00
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 03/11 2021 < 0,030
Bly (Pb) 0,170 <= 5,00 g/l 03/11 2021 < 0,025
Bor (B) 53,0 <= 1000 g/l 03/10 2018 110
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 03/11 2021 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 g/l 03/11 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 8,20 <= 2000 g/l 03/11 2021 0,031
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 03/10 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 03/11 2021 < 0,030
Zink (Zn) 11,0 <= 3000 g/l 03/11 2021 1,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/10 2008
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/10 2008
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 06/10 2008
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/05-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Branderupvej 38 , 6535 Branderup J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66