Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51

Snderup Vandvrk

Analyser for Snderup Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/06 2022 < 0,020
Calcium (Ca) 47,6 mg/l 30/06 2022 47,8
Carbondioxid, aggr. < 0,050 mg/l 13/12 2017 < 2,00
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 21,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 24/11 2017 3,00
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 24/11 2017 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 183 >= 100 mg/l 24/11 2017 191
Hrdhed, total 7,63 grader dH 30/06 2022 7,67
Inddampningsrest 250 mg/l 24/11 2017 230
Kalium 1,54 mg/l 24/11 2017 1,70
Konduktivitet (ledningsevne) 36,0 >= 30,0 mS/m 30/06 2022 37,0
Magnesium (Mg) 4,18 mg/l 30/06 2022 4,27
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 24/11 2017 28,7
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 30/06 2022 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/06 2022 0,003
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 30/06 2022 1,70
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 30/06 2022 13,8
pH 7,90 >= 7,00 pH 30/06 2022 8,00
Phosphor, total-P 0,090 <= 0,150 mg/l 24/11 2017 0,100
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 17,0
Temperatur 9,90 grader C 30/06 2022 8,20
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 24/11 2017 < 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 30/06 2022 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 30/06 2022 0,001
Lugt Ingen lugt 11/02 2014 Ingen lugt
Smag Ingen 11/02 2014 Ingen
Syn Klar 11/02 2014 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/06 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/11 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/08 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 4,59 <= 5,00 g/l 30/06 2022 5,03
Bor (B) 50,0 <= 1000 g/l 13/12 2017 60,0
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 13/12 2017 < 0,050
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 30/06 2022 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,010 < 0,100 g/l 05/09 2012
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/11 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/09 2002
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 24/11 2017 < 5,00
C25-C35 kulbrinter < 10,0 g/l 24/11 2017 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,50 g/l 24/11 2017 < 2,50
Ethylbenzen < 0,020 g/l 24/11 2017 < 0,100
M+P-xylen < 0,020 g/l 24/11 2017 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 24/11 2017 < 0,100
O-xylen < 0,020 g/l 24/11 2017 < 0,100
Olieprodukter 0,000 19/08 2014
PAH (sum af 9 PAH) 0,000 g/l 19/08 2014
Toluen < 0,020 g/l 24/11 2017 < 0,100
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 24/11 2017 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 30/06 2022 < 0,010
Svovlbrinte 0,010 <= 0,050 mg/l 30/06 2022 < 0,010
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 24/11 2017 < 0,001
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 24/11 2017 0,004
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/06-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66