Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 17/02 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 17/02 2023 21,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 14/03 2024 1,00
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 17/02 2023 0,070
Konduktivitet (ledningsevne) 39,0 <= 250 mS/m 14/03 2024 38,0
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 17/02 2023 31,2
Nitrat (NO3) 0,400 <= 50,0 mg/l 17/02 2023 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/02 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,700 <= 4,00 mg/l 17/02 2023 0,500
pH 7,80 >= 7,00 pH 14/03 2024 8,00
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 17/02 2023 18,0
Temperatur 8,40 grader C 14/03 2024 10,8
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 14/03 2024 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 14/03 2024 0,007
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 17/02 2023 < 0,001
Lugt Ingen lugt 14/03 2024 Ingen lugt
Smag Ingen 14/03 2024 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 14/03 2024 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/02 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,002
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 17/02 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 17/02 2023 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 17/02 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 17/02 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,050 < 0,100 g/l 17/02 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 17/02 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 17/02 2023
Trifluoreddikesyre, TFA 0,120 < 9,00 μg/l 17/02 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 17/02 2023 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 17/02 2023 < 0,100
Arsen (As) 3,78 <= 5,00 g/l 17/02 2023 5,09
Bly (Pb) 0,110 <= 5,00 g/l 17/02 2023 0,130
Bor (B) 40,0 <= 1000 g/l 17/02 2023 60,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 17/02 2023 0,018
Chrom (Cr) 0,160 <= 25,0 g/l 17/02 2023 0,080
Cobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 17/02 2023 < 0,050
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 17/02 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 2,07 <= 2000 g/l 17/02 2023 3,38
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 06/09 2021 < 0,050
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 17/02 2023 0,005
Nikkel (Ni) 0,060 <= 20,0 g/l 17/02 2023 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 17/02 2023 < 0,050
Zink (Zn) 5,60 <= 3000 g/l 17/02 2023 44,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 17/02 2023 < 5,00
C25-C35 kulbrinter < 10,0 g/l 06/09 2021 < 10,0
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 g/l 17/02 2023 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,50 g/l 19/11 2020 < 2,50
C6H6-C10 < 2,50 < 10,0 g/l 17/02 2023 < 2,50
Ethylbenzen < 0,020 g/l 17/02 2023 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 17/02 2023 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 17/02 2023 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 17/02 2023 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 17/02 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
Trihalomethaner < 0,020 < 25,0 g/l 17/02 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 17/02 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 17/02 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,001 <= 0,002 μg/l 17/02 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,000
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) 0,000 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,000
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 17/02 2023 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 17/02 2023 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 g/l 17/02 2023 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 06/09 2021 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 17/02 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 17/02 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 17/02 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/02 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66