Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Odense
Adresse
Strehusvej 100 , 5270 Odense N
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

B1 - DGU 136.211

Analyser for B1 - DGU 136.211

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Chlormethylphenoler < 0,020 15/05 2018 < 0,020
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,340 <= 0,050 mg/l 15/05 2018 0,330
Anioner, total 8,80 meq/l 09/06 1998 8,70
Calcium (Ca) 90,0 mg/l 15/05 2018 87,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 15/05 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 77,0 <= 250 mg/l 15/05 2018 81,0
Farvetal-Pt 5,30 <= 15,0 mg Pt/l 14/01 2009
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 15/05 2018 0,350
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 335 >= 100 mg/l 15/05 2018 334
Hrdhed, total 15,3 grader dH 21/08 1980 15,5
Inddampningsrest 540 mg/l 15/05 2018 540
Ionbalance 0,000 % 30/01 2002
Kalium 5,10 mg/l 15/05 2018 4,90
Kationer, total 8,90 meq/l 09/06 1998 8,80
Konduktivitet (ledningsevne) 90,0 >= 30,0 mS/m 15/05 2018 78,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 15/05 2018 13,0
Natrium (Na) 70,0 <= 175 mg/l 15/05 2018 71,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 15/05 2018 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 15/05 2018 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 15/05 2018 2,00
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 15/05 2018 0,200
pH 7,30 >= 7,00 pH 15/05 2018 7,60
Phosphor, total-P 0,058 <= 0,150 mg/l 15/05 2018 0,086
Sulfat (SO4) 76,0 <= 250 mg/l 15/05 2018 70,0
Temperatur 10,4 grader C 15/05 2018 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,00 <= 0,200 mg/l 15/05 2018 2,00
Mangan (Mn) 0,180 <= 0,050 mg/l 15/05 2018 0,160
Farve Sort 09/06 1998 Sort
Smag Udefineret 09/06 1998 Udefineret
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2014 0,000
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/05 2014
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/05 2014
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/05 2014 0,000
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 19/06 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,100 <= 0,100 g/l 16/02 2022 0,110
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,050
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 30/01 2002
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/10 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,039 <= 0,100 μg/l 16/02 2022 0,034
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/10 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 3,90 <= 5,00 g/l 15/05 2018 3,60
Barium (Ba) 130 g/l 15/05 2018 130
Bor (B) 130 <= 1000 g/l 15/05 2018 110
Bromid 200 g/l 30/01 2002
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 15/05 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 g/l 15/05 2018 0,120
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Cresoler < 0,020 < 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,020
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 30/01 2002 < 0,050
Xylenoler < 0,020 < 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 28/06 1994
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/05 2018 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 28/06 1994
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/09 2010 < 0,050
4-Methylphenol < 0,050 < 0,100 g/l 28/06 1994
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
MTBE < 0,050 <= 5,00 g/l 15/05 2018 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
Olie 1,00 < 10,0 g/l 30/01 2002
Toluen < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 10/06 2014 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
3-Ethyltoluol < 0,020 g/l 15/05 2018 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,050 < 1,00 g/l 28/06 1994
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/05 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/10 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Odense
Adresse
Strehusvej 100 , 5270 Odense N
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66