Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Odense
Adresse
Strehusvej 100 , 5270 Odense N
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 14/10 2021 0,025
Chlorid (Cl) 71,0 <= 250 mg/l 14/10 2021 73,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 14/10 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 5,60 <= 15,0 mg Pt/l 15/11 2021 4,30
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 14/10 2021 0,350
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 >= 30,0 mS/m 15/11 2021 80,0
Natrium (Na) 59,0 <= 175 mg/l 14/10 2021 56,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 14/10 2021 0,990
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 14/10 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 14/10 2021 1,50
pH 7,40 >= 7,00 pH 15/11 2021 7,30
Sulfat (SO4) 73,0 <= 250 mg/l 14/10 2021 70,0
Temperatur 13,7 grader C 15/11 2021 15,3
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 15/11 2021 0,240
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/11 2021 0,031
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/10 2021 < 0,002
Lugt Ingen lugt 16/11 2020 Ingen lugt
Smag Normal 16/11 2020 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 15/11 2021 16,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,300 < 9,00 μg/l 14/10 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 6,40 <= 200 g/l 14/10 2021 1,20
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 14/10 2021 < 0,200
Arsen (As) 0,600 <= 5,00 g/l 14/10 2021 0,630
Bly (Pb) 0,680 <= 5,00 g/l 14/10 2021 0,580
Bor (B) 130 <= 1000 g/l 14/10 2021 120
Cadmium (Cd) 0,017 <= 3,00 g/l 14/10 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 14/10 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 27,0 <= 2000 g/l 14/10 2021 6,00
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 14/10 2021 < 0,040
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 g/l 14/10 2021 0,100
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 14/10 2021 < 0,050
Zink (Zn) 31,0 <= 3000 g/l 14/10 2021 10,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 14/10 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/10 2021 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 14/10 2021 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 14/10 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 14/10 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 14/10 2021 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 14/10 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 14/10 2021 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Odense
Adresse
Strehusvej 100 , 5270 Odense N
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66