Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
Skriverbakken 3A , 3550 Slagerup
Kontaktperson
Ole Green
Telefon
47330605
Hjemmeside

DGU 193.1325 (Boring 2)

Analyser for DGU 193.1325 (Boring 2)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Di-iso-propylether < 0,100 18/10 2016
Dioxan < 1,00 18/10 2016
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 02/08 2023 0,160
Calcium (Ca) 120 mg/l 02/08 2023 100
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 02/08 2023 3,00
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 02/08 2023 42,0
Fluorid (F) < 0,500 <= 1,50 mg/l 02/08 2023 0,280
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 279 >= 100 mg/l 02/08 2023 278
Inddampningsrest 410 mg/l 27/04 2015 418
Kalium 2,00 mg/l 02/08 2023 2,10
Konduktivitet (ledningsevne) 62,0 <= 250 mS/m 02/08 2023 64,0
Magnesium (Mg) 9,60 mg/l 02/08 2023 9,00
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 02/08 2023 19,0
Nitrat (NO3) 14,0 <= 50,0 mg/l 02/08 2023 17,0
Nitrit (NO2) 0,042 <= 0,100 mg/l 02/08 2023 0,045
NVOC - org.carbon (C) 1,80 <= 4,00 mg/l 02/08 2023 1,50
Oxygen/Iltindhold 0,800 mg/l 02/08 2023 0,600
pH 7,40 >= 7,00 pH 02/08 2023 7,30
Phosphor, total-P 0,061 <= 0,150 mg/l 02/08 2023 0,039
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 02/08 2023 58,0
Temperatur 9,90 grader C 02/08 2023 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,580 <= 0,200 mg/l 02/08 2023 0,570
Mangan (Mn) 0,240 <= 0,050 mg/l 02/08 2023 0,220
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/03 2004
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/03 2004
Kimtal 22Gr. < 10,0 < 200 antal/ml 23/03 2004
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2023
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 23/04 2019
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/08 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Anioniske detergenter 5,90 <= 100 g/l 03/07 2008 4,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Dicamba < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 02/08 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 22/07 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
fluazifop-p-butyl < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 02/08 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 02/08 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 02/08 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 23/04 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2010 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metolachlor < 0,010 23/04 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,025 <= 0,100 μg/l 02/08 2023 0,020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 02/08 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
Tebuconazol < 0,010 < 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 02/08 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 02/08 2023
Trifluralin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/09 2010 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 18/10 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/08 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,410 <= 5,00 g/l 02/08 2023 0,340
Barium (Ba) 69,0 g/l 02/08 2023 73,0
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 g/l 03/07 2008
Bor (B) 11,0 <= 1000 g/l 02/08 2023 17,0
Bromid 1700 g/l 03/07 2008
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 03/07 2008
Kobolt (Co) 0,370 < 5,00 g/l 02/08 2023 0,410
Nikkel (Ni) 0,840 <= 20,0 g/l 02/08 2023 1,60
Zink (Zn) 13,0 <= 3000 g/l 03/07 2008
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/09 2010 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 02/08 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/07 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/09 2010 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,200 < 1,00 g/l 03/07 2008 < 0,200
Ethylbenzen < 0,200 g/l 03/07 2008 < 0,200
Naphtalen < 0,200 g/l 03/07 2008 < 0,200
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 g/l 02/08 2023
Toluen < 0,200 g/l 03/07 2008 < 0,200
Xylen < 0,200 <= 1,00 g/l 03/07 2008 < 0,200
1,3,5-trichlorbenzen < 1,00 18/10 2016
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2016 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 21/11 2014
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2016 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2016 < 0,020
Trichloreddikesyre < 0,010 18/10 2016 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2016 < 0,020
Trichlorfluormethan < 20,0 g/l 18/03 2003
Trichlortrifluorethn < 20,0 g/l 18/03 2003
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 18/10 2016 < 0,020
Gasser
Methan 0,035 <= 0,010 mg/l 02/08 2023 0,034
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/08 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 18/10 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 18/10 2016
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/10 2016
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 g/l 18/10 2016
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/08 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
Skriverbakken 3A , 3550 Slagerup
Kontaktperson
Ole Green
Telefon
47330605
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66