Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
Skriverbakken 3A , 3550 Slagerup
Kontaktperson
Ole Green
Telefon
47330605
Hjemmeside

DGU 193.522 (Boring 1)

Analyser for DGU 193.522 (Boring 1)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,180 <= 0,050 mg/l 01/06 2018 0,139
Calcium (Ca) 100 mg/l 01/06 2018 107
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 01/06 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 43,0 <= 250 mg/l 01/06 2018 43,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 01/06 2018 0,010
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 277 >= 100 mg/l 01/06 2018 267
Inddampningsrest 429 mg/l 05/06 2013 427
Kalium 2,30 mg/l 01/06 2018 2,30
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 <= 250 mS/m 01/06 2018 72,8
Magnesium (Mg) 9,50 mg/l 01/06 2018 9,00
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 01/06 2018 21,0
Nitrat (NO3) 12,0 <= 50,0 mg/l 01/06 2018 16,5
Nitrit (NO2) 0,045 <= 0,100 mg/l 01/06 2018 0,037
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 01/06 2018 1,70
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 01/06 2018 1,85
pH 7,40 >= 7,00 pH 01/06 2018 7,63
Phosphor, total-P 0,029 <= 0,150 mg/l 01/06 2018 0,051
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 01/06 2018 58,0
Temperatur 9,40 grader C 01/06 2018 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,630 <= 0,200 mg/l 01/06 2018 0,660
Mangan (Mn) 0,250 <= 0,050 mg/l 01/06 2018 0,220
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2010
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2010
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 14/09 2010
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/09 2010
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 g/l 23/04 2019
Alachlor ESA < 0,020 <= 0,100 g/l 23/04 2019
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 23/04 2019 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Anioniske detergenter 5,90 <= 100 g/l 03/07 2008 6,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,020 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Dicamba < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 23/04 2019 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,020 <= 0,100 g/l 23/04 2019
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 23/04 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 01/06 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2012
Ethylenthiourea (ETU) 0,071 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
fluazifop-p-butyl < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2012
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 23/04 2019 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 23/04 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2018
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2018
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2018
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2012 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2012
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 23/04 2019
Metazachlor ESA < 0,020 <= 0,100 g/l 23/04 2019
Metazachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 23/04 2019
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Metolachlor < 0,010 23/04 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 01/06 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,024 <= 0,100 μg/l 23/04 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Propachlor ESA < 0,020 <= 0,100 g/l 23/04 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
Tebuconazol < 0,010 < 0,100 g/l 19/09 2012
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 19/09 2012 < 0,010
Trifluralin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/06 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,020 < 0,100 μg/l 19/09 2012
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,230 <= 5,00 g/l 01/06 2018 0,320
Barium (Ba) 71,0 g/l 01/06 2018 77,0
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 g/l 03/07 2008 4,50
Bor (B) 35,0 <= 1000 g/l 01/06 2018 10,0
Bromid 1700 g/l 03/07 2008 96,0
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 03/07 2008 1,70
Kobolt (Co) 0,290 < 5,00 g/l 01/06 2018 0,250
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 g/l 01/06 2018 1,10
Zink (Zn) 13,0 <= 3000 g/l 03/07 2008 210
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/09 2005
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/04 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2008 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,200 < 1,00 g/l 03/07 2008
Ethylbenzen < 0,200 g/l 03/07 2008
M+P-xylen < 0,200 g/l 03/07 2008
Naphtalen < 0,200 g/l 03/07 2008
O-xylen < 0,200 g/l 03/07 2008
Toluen < 0,200 g/l 03/07 2008
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018
Org. chlorforbind. < 0,020 20/12 2000
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/07 2008 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018
Trichloreddikesyre < 0,010 19/09 2012
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 01/06 2018
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 01/06 2018
Gasser
Hydrogensulfid-S < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2008
Methan 0,027 <= 0,010 mg/l 01/06 2018 0,035
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/06 2018 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 23/04 2019 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
Skriverbakken 3A , 3550 Slagerup
Kontaktperson
Ole Green
Telefon
47330605
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66