Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Mllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 16/08 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 41,4 <= 250 mg/l 16/08 2019 40,6
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 06/12 2019 < 1,00
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 16/08 2019 0,074
Konduktivitet (ledningsevne) 55,8 >= 30,0 mS/m 06/12 2019 55,6
Natrium (Na) 16,8 <= 175 mg/l 16/08 2019 16,4
Nitrat (NO3) 34,0 <= 50,0 mg/l 16/08 2019 31,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/08 2019 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,740 <= 4,00 mg/l 16/08 2019 0,980
pH 7,60 >= 7,00 pH 06/12 2019 7,70
Sulfat (SO4) 30,4 <= 250 mg/l 16/08 2019 28,0
Temperatur 10,0 grader C 06/12 2019 12,1
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 06/12 2019 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/12 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/08 2019 0,007
Lugt Ingen lugt 06/12 2019 Ingen lugt
Smag Ingen 06/12 2019 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/08 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 06/12 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 16/08 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,015 <= 0,100 μg/l 16/08 2019 0,018
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 16/08 2019 < 0,500
Antimon (Sb) 0,740 <= 5,00 g/l 16/08 2019 0,820
Arsen (As) 0,790 <= 5,00 g/l 16/08 2019 0,770
Bly (Pb) 0,120 <= 5,00 g/l 16/08 2019 0,920
Bor (B) 22,0 <= 1000 g/l 16/08 2019 24,0
Cadmium (Cd) 0,015 <= 3,00 g/l 16/08 2019 0,032
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 16/08 2019
Cobolt (Co) 0,900 < 5,00 g/l 16/08 2019
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 16/08 2019 < 1,00
Kobber (Cu) 3,50 <= 2000 g/l 16/08 2019
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,001
Nikkel (Ni) 6,10 <= 20,0 g/l 16/08 2019 6,10
Selen (Se) 5,00 <= 10,0 g/l 16/08 2019 4,50
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 g/l 16/08 2019 52,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,030 < 1,00 g/l 16/08 2019 0,045
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 16/08 2019 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,005
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 16/08 2019 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 16/08 2019 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 16/08 2019 < 0,003
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,005 g/l 16/08 2019 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 16/08 2019 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,010
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 16/08 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 16/08 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 16/08 2019 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Mllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66