Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Mllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside

ster Svenstrup Vandvrk

Analyser for ster Svenstrup Vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 2,95 meq/l 07/01 2015 3,11
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/03 2021 < 0,020
Anioner, total 4,67 meq/l 28/02 2005 4,46
Calcium (Ca) 81,2 mg/l 12/03 2021 84,0
Carbondioxid, aggr. 3,70 mg/l 05/09 2019 0,940
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 39,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 12/03 2021 3,00
Fluorid (F) 0,084 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,110
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 180 >= 100 mg/l 05/05 2017 180
Hrdhed, total 12,7 grader dH 12/03 2021 13,2
Inddampningsrest 360 mg/l 05/05 2017 350
Kalium 4,00 mg/l 05/05 2017 4,00
Kationer, total 4,46 meq/l 28/02 2005 4,32
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 >= 30,0 mS/m 12/03 2021 56,0
Magnesium (Mg) 5,88 mg/l 12/03 2021 6,10
Natrium (Na) 77,5 <= 175 mg/l 23/11 2018 16,0
Nitrat (NO3) 36,0 <= 50,0 mg/l 12/03 2021 37,0
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 12/03 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 12/03 2021 1,30
Oxygen/Iltindhold 5,70 mg/l 12/03 2021 5,40
pH 7,50 >= 7,00 pH 12/03 2021 7,60
Phosphor, total-P < 0,005 <= 0,150 mg/l 05/05 2017 < 0,005
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 05/05 2017 28,0
Temperatur 8,40 grader C 12/03 2021 9,20
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 12/03 2021 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 12/03 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/03 2021 < 0,001
Farve Ingen 08/11 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 23/11 2018 Ingen lugt
Smag Ingen 23/11 2018 Normal
Syn Klar 08/11 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/03 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/03 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/04 2006
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 06/12 2019 < 0,500
Arsen (As) 0,820 <= 5,00 g/l 06/12 2019 0,770
Bly (Pb) 0,140 <= 5,00 g/l 06/12 2019 0,220
Bor (B) 26,0 <= 1000 g/l 16/08 2017 26,0
Cadmium (Cd) 0,011 <= 3,00 g/l 06/12 2019 0,013
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 06/12 2019 < 0,030
Kobber (Cu) 3,80 <= 2000 g/l 06/12 2019 5,70
Kobolt (Co) 3,70 < 5,00 g/l 05/09 2019 0,940
Nikkel (Ni) 6,20 <= 20,0 g/l 06/12 2019 6,30
Strontium 1280 g/l 12/03 2021 1310
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 g/l 06/12 2019 23,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/04 2006
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/03 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
Nitrit+nitrat-N 8,00 23/10 2019 7,80
O-xylen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 12/03 2021 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chlorethan < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,005 g/l 06/12 2019 < 0,005
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,003 <= 0,100 g/l 10/11 2015 < 0,003
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 12/03 2021 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,003 <= 0,100 g/l 12/08 2014 < 0,003
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 12/03 2021 < 0,001
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 g/l 12/03 2021 < 0,002
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 12/03 2021 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 12/03 2021 < 0,001
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 06/12 2019 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 06/12 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,100 < 0,500 g/l 06/12 2019 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Mllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66