Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Mllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/11 2017 < 0,008
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 08/11 2017
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 06/12 2019 < 1,00
Fluorid (F) 0,084 <= 1,50 mg/l 08/11 2017
Konduktivitet (ledningsevne) 55,6 >= 30,0 mS/m 06/12 2019 55,6
Nitrat (NO3) 35,0 <= 50,0 mg/l 05/09 2019 30,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/11 2017
NVOC - org.carbon (C) 0,770 <= 4,00 mg/l 08/11 2017 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 4,67 mg/l 06/12 2019 4,67
pH 7,40 >= 7,00 pH 06/12 2019 7,70
Temperatur 9,30 grader C 06/12 2019 12,1
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 06/12 2019 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/12 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/11 2017
Farve Ingen 08/11 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 06/12 2019 Ingen lugt
Smag Ingen 06/12 2019 Ingen
Syn Klar 08/11 2017 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/12 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 08/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 06/12 2019 < 0,500
Arsen (As) 0,820 <= 5,00 g/l 06/12 2019 0,770
Bly (Pb) 0,140 <= 5,00 g/l 06/12 2019 0,220
Bor (B) 26,0 <= 1000 g/l 16/08 2017 26,0
Cadmium (Cd) 0,011 <= 3,00 g/l 06/12 2019 0,013
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 06/12 2019 < 0,030
Kobber (Cu) 3,80 <= 2000 g/l 06/12 2019 3,70
Kobolt (Co) 3,70 < 5,00 g/l 05/09 2019 0,940
Nikkel (Ni) 6,20 <= 20,0 g/l 06/12 2019 6,30
Strontium 1,50 g/l 16/08 2017 1,50
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 g/l 06/12 2019 23,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/02 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/11 2017
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/11 2017
Aromater / olieprodukter
Benzen 0,044 < 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,030
Ethylbenzen < 0,030 g/l 08/11 2017
M+P-xylen < 0,020 g/l 08/11 2017 < 0,020
Naphtalen < 0,030 g/l 08/11 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 08/11 2017 < 0,020
Toluen < 0,030 g/l 08/11 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chlorethan < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-Dibromethan < 0,020 < 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/12 2019 < 0,020
PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 06/12 2019 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 06/12 2019 < 0,003
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,005 g/l 06/12 2019 < 0,005
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,005 g/l 06/12 2019 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 06/12 2019 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 06/12 2019 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 06/12 2019 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 06/12 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 06/12 2019 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Mllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66